SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

wissenschaftlich przymiotnik, przysłówek naukowy, naukowo; ein wissenschaftlicher Geist naukowy umysł, ścisły umysł
gelehrt przymiotnik, przysłówek uczony, naukowy, uczenie
graduiert przymiotnik posiadający stopień naukowy
Betreuer der (PL die Betreuer) opiekun, pilot (grupy turystycznej), opiekun naukowy, trener, pielęgniarz
Bildungseinrichtung die (PL die Bildungseinrichtungen) form. zakład naukowy, uczelnia
Titel der (PL die Titel) tytuł, godność, prawn. tytuł wykonawczy; unter dem Titel pod tytułem; der Titel lautet... tytuł brzmi...; akademischer Titel tytuł akademicki, stopień naukowy; den akademischen Titel erhalten otrzymywać tytuł askademicki
Streit der (PL die Streite, mst Singular) spór, sprzeczka, kłótnia, bójka, różnica zdań; wir hatten viel Streit często się kłóciliśmy; einen Streit schlichten łagodzić spór; ein wissenschaftlicher Streit spór naukowy; es war ein Streit um Worte to był spór o słowa; ein Streit brach aus/entbrannte spór wybuchł/rozgorzał
akademisch przymiotnik, przysłówek akademicki, po akademicku; akademischer Grad stopień naukowy
Sabbatical das (PL die Sabbaticals) dłuższy urlop wypoczynkowy, urlop naukowy
Doktor der (PL die Doktoren) doktor (tytuł naukowy), lekarz; habilitierter Doktor doktor habilitowany; den Titel eines Doktor verleihen przyznawać tytuł doktora
Grad der (PL die Grade) stopień; Grad Celsius stopień Celsjusza; akademischer Grad stopień naukowy

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
autyzm, obliczenie, meldować, Lagerabnutzung, leitet, hierbei, przesiadać się, fix, mieścić się, pokrywa, przedłużacz, Einbauküche, Perchlorat, szklarz, spełnienie, Schamröte, kaucja, wliczone, porządnie, warmherzig, zebrać, Betriebskosten, parat, Stanze, błędnie, Ungleichheit

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-04-2024 14:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków