Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 08-29 01:06

Haseł: 68305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Basis die (PL die Basen) podstawa, baza
2. Untergestell das (PL die Untergestelle) podstawa, podwozie
3. Grundfläche die (PL die Grundflächen) mat. podstawa (bryły)
4. Grundlage die (PL die Grundlagen) podstawa, podbudowa, podwalina, fundament
5. Unterbau der (PL die Unterbauten) podstawa, podbudowa, podwalina, fundament, baza, cokół
6. Fundament das (PL die Fundamente) fundament, podstawa; das Fundament zu etwas legen podłożyć podwaliny pod coś
7. Chassis das (PL die Chassis) podwozie, podstawa
8. Rudiment das (PL die Rudimente) rudyment, podstawa, szczątek, biol. organ szczątkowy
9. Gestell das (PL die Gestelle) kadłub, podstawa, szkielet, oprawa
10. VB skrót od Verhandlungsbasis podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach; Preis VB cena do negocjacji
11. Verhandlungsbasis die (PL die Verhandlungsbasen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji, pozycja przetargowa w negocjacjach
12. Bemessungsgrundlage die (PL die Bemessungsgrundlagen) podstawa wymiaru (świadczeń), podstawa obliczenia
13. Verhandlungsgrundlage die (PL die Verhandlungsgrundlagen) podstawa rokowań, podstawa negocjacji
14. Geltungsgrundlage die (PL die Geltungsgrundlagen) podstawa wartości, podstawa ważności
15. Verdachtsgrund der (PL die Verdachtsgründe) podstawa podejrzenia
16. Geschäftsgrundlage die (PL die Geschäftsgrundlagen) prawn. podstawa czynności prawnej
17. Lebensgrundlage die (PL die Lebensgrundlagen) podstawa bytowa, podstawowa potrzeba; die natürlichen Lebensgrundlagen zasoby naturalne, naturalne podstawy egzystencji
18. Grundzahl die (PL die Grundzahlen) jęz. liczebnik główny, mat. podstawa
19. Bezugsgröße die (PL die Bezugsgrößen) ekon. podstawa obliczenia, wartość odnośna
20. Rechtsmittelgrund der (PL die Rechtsmittelgründe) prawn. podstawa zastosowania środka prawnego
21. Besteuerungsgrundlage die (PL die Besteuerungsgrundlagen) podstawa opodatkowania
22. Steuerausweis der (PL die Steuerausweise) wykaz wartości będących podstawą opodatkowania
23. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie; zu Grunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; zu Grunde richten destruować, gubić, rujnować, wyniszczać, zaprzepaszczać; im Grunde genommen w gruncie rzeczy, w zasadzie, właściwie
24. Anspruchgrundlage die (PL die Anspruchgrundlagen) prawn. podstawa prawna roszczenia
25. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
26. Fond der (PL die Fonds) tło, tył (wozu), przen. podstawa, gastr. sok z mięsa
27. Rechtmäßigkeit die (nur Singular) prawn. legalna podstawa, legalność, zasadność, prawowitość
28. Schädelbasis die (PL die Schädelbasen) anat. podstawa czaszki
29. Rechtsgrund der (PL die Rechtsgründe) podstawa prawna
30. Rechtsgrundlage die (PL die Rechtsgrundlagen) podstawa prawna

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A