proces - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 09:57

  • Haseł: 58325


1. Prozess der (PL die Prozesse) chem. prawn. proces; einen Prozess gegen jemanden anstrengen/führen wytaczać/prowadzić proces przeciw komuś
2. Vorgang der (PL die Vorgänge) zjawisko, proces, sprawa, akta, operacja (handlowa)
3. Verfahren das (PL die Verfahren) postępowanie, prawn. proces, procedura, przewód, sposób działania, metoda, technika; gerichtliches Verfahren przewód sądowy
4. Gewinnungsprozess der (PL die Gewinnungsprozesse) proces ekstrakcji, proces uzyskiwania
5. Zersetzungsvorgang der (PL die Zersetzungsvorgänge) proces rozkładu, proces rozpadu
6. Brennvorgang der (PL die Brennvorgänge) infor. proces wypalania, proces zapisu
7. Abwehrvorgang der (PL die Abwehrvorgänge) med. psych. proces obronny, psych. proces odparcia
8. Verwesungsprozess der (PL die Verwesungsprozesse) proces rozkładu, proces gnilny
9. Schauprozess der (PL die Schauprozesse) pokazowy proces; politischer Schauprozess polityczny pokazowy proces
10. Fertigungsprozess der (PL die Fertigungsprozesse) proces produkcji, proces wytwórczy
11. Erstellungsprozess der (PL die Erstellungsprozesse) proces tworzenia, proces opracowywania
12. unterteilen czasownik unterteilt, unterteilte, hat unterteilt rozdzielać, dzielić in etwas (AKK) na coś; der Prozess lässt sich unterteilen in zwei Phasen ten proces można podzielić na dwie fazy, można wyróżnić dwie fazy tego procesu
13. Willensbildung die (nur Singular) proces podejmowania decyzji
14. Bewerbungsverfahren das (PL die Bewerbungsverfahren) proces rekrutacyjny, procedura rekrutacyjna
15. Verdauungsprozess der (PL die Verdauungsprozesse) proces trawienia
16. aufrollen czasownik rollt auf, rollte auf, hat aufgerollt zwijać, nawijać, rozwijać eine Papierrolle rolkę papieru; einen Prozess wieder aufrollen prawn. wznawiać proces; eine Frage aufrollen poruszać kwestię
17. Arbeitsgang der (PL die Arbeitsgänge) etap produkcji, faza produkcji, proces produkcji
18. Alterungsprozess der (PL die Alterungsprozesse) proces starzenia się
19. Bearbeitungsverfahren das (PL die Bearbeitungsverfahren) proces obróbki
20. Kreisprozess der (PL die Kreisprozesse) proces cykliczny
21. anhängig przymiotnik przynależny, zawisły; anhängig sein być na wokandzie; einen Prozess gegen jemanden anhängig machen wytaczać komuś proces
22. Dekontaminationsverfahren das (PL die Dekontaminationsverfahren) proces dekontaminacji
23. Indizienprozess der (PL die Indizienprozesse) prawn. proces poszlakowy
24. Musterprozess der (PL die Musterprozesse) prawn. proces wzorcowy
25. Auswahlverfahren das (PL die Auswahlverfahren) proces rekrutacji, procedura wyboru (pracowników), procedura doboru (próby)
26. Veredelungsprozess der (PL die Veredelungsprozesse) proces uszlachetniania
27. Zivilprozess der (PL die Zivilprozesse) prawn. proces cywilny
28. Vorgangspassiv das (nur Singular) jęz. strona bierna określająca proces
29. Entscheidungsprozess der (PL die Entscheidungsprozesse) proces podejmowania decyzji
30. Aussöhnungsprozess der (PL die Aussöhnungsprozesse) polit. proces pojednania


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.