SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Hergang der (nur Singular) przebieg; den Hergang des Unfalls schildern opisać przebieg wypadku
Laufleistung die (PL die Laufleistungen) mot. tech. przebieg
Durchlauf der (PL die Durchläufe) przebieg, przepływ, sport przejazd
Verlauf der (PL die Verläufe) przebieg, tok, upływ czasu; im Verlauf w toku; nach Verlauf von vier Monaten po upływie czterech miesięcy
Ablauf der (PL die Abläufe) odpływ, upływ, przebieg, tok; vor Ablauf einer Stunde przed upływem godziny; Ablauf des Tages przebieg dnia
Schwingungsverlauf der (PL die Schwingungsverläufe) fiz. przebieg drgań, przebieg wahań
Produktionsablauf der (PL die Produktionsabläufe) przebieg produkcji
Projektablauf der (PL die Projektabläufe) przebieg projektu
Arbeitsablauf der (PL die Arbeitsabläufe) przebieg pracy
Konkursablauf der (nur Singular) prawn. przebieg upadłości
Unfallhergang der (nur Singular) przebieg wypadku, okoliczności wypadku
Studienverlauf der (PL die Studienverläufe) przebieg studiów
Bildungsweg der (PL die Bildungswege) przebieg wykształcenia; auf dem zweiten Bildungsweg w szkole wieczorowej
Tathergang der (nur Singular) prawn. przebieg czynu przestępczego
Bauablauf der (PL die Bauabläufe) przebieg budowy
Spielverlauf der (nur Singular) przebieg gry
gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!; nicht so gut nie tak dobrze, nie za dobrze
Streitverlauf der (PL die Streitverläufe) przebieg sporu
Tathandlung die (PL die Tathandlungen) prawn. czynność faktyczna, przebieg czynu przestępczego
Krankheitsverlauf der (nur Singular) przebieg choroby
Grenzverlauf der (nur Singular) przebieg granicy
verlaufen czasownik verläuft, verlief, ist verlaufen przebiegać, odbywać się, upływać, ciągnąć się, prowadzić (droga), mieć przebieg, zlewać się (kolory); (hat verlaufen) sich verlaufen rozchodzić się, rozbiegać się, rozpraszać się (tłum), gubić się, błądzić, mylić drogę, opadać (wody), rozmywać się (o farbie)
Bewegungsablauf der (PL die Bewegungsabläufe) przebieg akcji
Konjunkturablauf der (PL die Konjunkturabläufe) przebieg koniunktury, kształtowanie się koniunktury
Entwicklungsgang der (PL die Entwicklungsgänge) droga rozwoju, przebieg rozwoju
Frontverlauf der (PL die Frontverläufe) mil. sytuacja na froncie, przebieg działań na froncie
untersuchen czasownik untersucht, untersuchte, hat untersucht prowadzić dochodzenie, badać, przeszukiwać, analizować; einen Patienten untersuchen badać pacjenta; sich ärztlich untersuchen lassen poddawać się badaniu lekarskiemu; das Blut auf Zucker untersuchen badać poziom cukru we krwi; den Tathergang untersuchen prawn. wyjaśniać przebieg czynu; jemanden/jemandes Gepäck untersuchen przeszukiwać czyjś bagaż
abgehen czasownik geht ab, ging ab, ist abgegangen odchodzić, odjeżdżać, odpadać, schodzić, brakować, mieć przebieg, pot. dobrze się bawić; vom Wege abgehen zbaczać z drogi; Farbe geht ab farba schodzi; ihm geht gutes Benehmen ab jemu brak dobrego wychowania; was geht ab? pot. co słychać?, jak leci?
herumreißen czasownik reißt herum, riss herum, hat herumgerissen gwałtownie zmieniać kurs, sport odwracać przebieg das Spiel meczu; das Lenkrad herumreißen gwałtownie skręcać kierownicą

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Erzeugnis, brüsk, konkurrenzfähig, Anbau, Krankenversicherung, unrecht, konserwacja, gesetzt, erfolglos, Rentenversicherung, porządki, verspeisen, Kuvert, Zerstreutheit, Knacker, abgeklärt, unbekleidet, unstreitig, nackt, Buße, dalej, stal, asortyment, unerlaubt, schlechthin, schlapp

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków