SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Zufall der (PL die Zufälle) przypadek, wypadek, traf; ein glücklicher/reiner Zufall szczęśliwy/czysty przypadek; durch Zufall przez przypadek, przypadkiem, przypadkowo
Kasus der (PL die Kasus) jęz. przypadek
Grenzfall der (PL die Grenzfälle) przypadek krańcowy, przypadek z pogranicza dziedzin, przypadek szczególny
Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; wenn dies nicht der Fall ist w przeciwnym wypadku; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał; gesetzt den Fall, dass... w przypadku, gdy..., dajmy na to, że..., przypuśćmy, że...; wenn dies der Fall ist w takim wypadku, w razie takiej sytuacji; zu Fall kommen/bringen upadać, ponosić porażkę/obalać, utrącać
Verdachtsfall der (PL die Verdachtsfälle) przypadek podejrzenia, podejrzenie
minder przymiotnik, przysłówek mniejszy, gorszy, mniej; nich mehr und nicht minder ni mniej, ni więcej; minder schwerer Fall prawn. przypadek lżejszy/o mniejszej szkodliwości; nicht minder wichtig nie mniej ważny
Bündnisfall der (PL die Bündnisfälle) casus foederis, przypadek wymagający reakcji państw sprzymierzonych
geartet przymiotnik usposobiony; so geartet sein mieć takie usposobienie, być takim; ein anders gearteter Fall przypadek innego rodzaju; ganz anders geartet sein różnić się charakterem; forma Partizip Perfekt czasownika arten
Sonderfall der (PL die Sonderfälle) przypadek szczególny
Sonderlocke die (PL die Sonderlocken) pot. szczególne udogodnienie, szczególny przypadek
Idealfall der (PL die Idealfälle) idealny przypadek; im Idealfall w idealnym przypadku
durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień; kann ich bitte durch? czy mogę przejść?
schwierig przymiotnik, przysłówek trudny, z trudnościami; eine schwierige Aufgabe trudne zadanie; ein schwieriger Fall trudny przypadek; sie befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage ona znajduje się w nad wyraz trudnej sytuacji; ein schwieriger Mensch człowiek o trudnym charakterze
Normalfall der (PL die Normalfälle) zwyczajny przypadek; im Normalfall normalnie; das ist der Normalfall to jest norma
traurig przymiotnik, przysłówek smutny, zasmucony, smętny, przykry, smutno, smętnie; ein trauriges Gesicht machen robić smutną minę; eine traurige Nachricht smutna/przykra wiadomość; eine traurige Pflicht przykry obowiązek; traurig werden smutnieć; traurig machen zasmucać; worüber bist du so traurig? z jakiego powodu jesteś taki smutny?; das ist ein sehr trauriger Fall to bardzo przykry przypadek; es ist traurig, dass... to przykre, że...
Brandereignis das (PL die Brandereignisse) incydent pożarniczy, przypadek pożaru
Krankheitsfall der (PL die Krankheitsfälle) przypadek choroby
Wiederholungsfall der (nur Singular) przypadek powtórzenia; im Wiederholungsfall w razie powtórzenia się
Sterbefall der (PL die Sterbefälle) przypadek śmiertelny
Korruptionsfall der (PL die Korruptionsfälle) przypadek korupcji
Schadensfall der (PL die Schadensfälle) przypadek szkody; im Schadensfall w razie powstania szkody
Missbrauchsfall der (PL die Missbrauchsfälle) przypadek nadużycia
Mordfall der (PL die Mordfälle) przypadek morderstwa
Extremfall der (PL die Extremfälle) przypadek ekstremalny
Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
Kriminalfall der (PL die Kriminalfälle) przypadek kryminalny, sprawa kryminalna; Kriminalfälle lösen rozwiązywać przypadki kryminalne
Erkrankungsfall der (PL die Erkrankungsfälle) przypadek choroby
Problemfall der (PL die Problemfälle) kwestia problematyczna, trudny przypadek
Notfall der (PL die Notfälle) pilna potrzeba, nagła potrzeba, doraźna potrzeba, nagły przypadek; im Notfall w razie nagłej potrzeby

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zuziehen, życzyć sobie, her, Akt, beschrieben, zulassen, schwören, Rückblick, mass, Blasmusik, hergeben, ungetrübt, Herbst, verkündigen, zuwerfen, Einarbeitung, Laptop, drużyna, Umstand, betören, spinnen, Durst, Kuscheltier, Poster, Heft, dach

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków