SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
öffentlich przymiotnik publiczny, jawny; öffentliche Hand sektor publiczny, administracja publiczna; öffentliche Anleihe pożyczka publiczna; öffentlicher Dienst państwowa służba cywilna; öffentliche Gewalt władza publiczna; öffentliches Unternehmen przedsiębiorstwo publiczne; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; öffentliche Hand sektor publiczny, administracja publiczna; öffentliches Gebäude budynek publiczny
öffentlich-rechtlich przymiotnik publiczny, publiczno-prawny
Bordell das (PL die Bordelle) dom publiczny
Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport, obieg, spółkowanie; den Verkehr regeln regulować ruch; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; Banknoten in den Verkehr bringen wprowadzać banknoty do obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny; ruhender Verkehr nieaktywni uczestnicy ruchu drogowego; dienstlicher Verkehr stosunki służbowe; Verkehr mit jemandem haben odbywać z kimś stosunek
Staatsanwalt der (PL die Staatsanwälte) prokurator, oskarżyciel publiczny
Brausebad das (nur Singular) dawn. publiczny prysznic, natrysk
klassenlos przymiotnik bezklasowy (społeczeństwo), publiczny
Landfrieden der (nur Singular) porządek publiczny, mir krajowy
Ankläger der (PL die Ankläger) oskarżyciel; öffentlicher Ankläger oskarżyciel publiczny, prokurator
Krankenhaus das (PL die Krankenhäuser) szpital; jemanden ins Krankenhaus einweisen kierować kogoś do szpitala; Allgemeines öffentliches Krankenhaus (A.ö. Krankenhaus) samodzielny publiczny szpital (odpowiednik polskiego SP ZOZ)
ÖV skrót od öffentlicher Verkehr transport publiczny
flottieren czasownik flottiert, flottierte, hat flottiert med. swobodnie unosić się w cieczy; der Fetus flottiert im Fruchtwasser płód unosi się w wodach płodowych; flottierende Schuld ekon. dług publiczny płynny/bieżący
Personenverkehr der (nur Singular) transport osobowy; öffentlicher Personenverkehr transport publiczny
Bedürfnisanstalt die (PL die Bedürfnisanstalten) form. toaleta publiczna, szalet publiczny
Amt das (PL die Ämter) urząd, posada, obowiązek, powinność, wydział, rel. suma; von Amts wegen z urzędu; das Auswärtige Amt Ministerstwo Spraw Zagranicznych; im Amt sein sprawować urząd; seines Amtes walten lit. sprawować swój urząd; öffentliches Amt urząd publiczny; sein Amt niederlegen złożyć urząd
Anstalt die (PL die Anstalten) zakład, instytucja; öffentliche Anstalt instytucja publiczna, zakład publiczny; eine kartografische Anstalt instytut kartograficzny; eine geschlossene Anstalt dawn. zakład zamknięty; Anstalten także przygotowania; Anstalten machen czynić przygotowania, przygotowywać się; Anstalten zu einer Reise treffen przygotowywać się do podróży
Submission die (PL die Submissionen) przetarg publiczny; (nur Singular) dawn. uległość
Ordnung die (PL die Ordnungen) porządek, porządkowanie, regulamin, zasady, biol. rząd; in Ordnung! w porządku!; öffentliche Ordnung porządek publiczny; Ordnung halten utrzymywać porządek; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; etwas in Ordnung bringen doprowadzać coś do porządku, porządkować coś; in Ordnung sein być w porządku, być zdrowym; jemanden zur Ordnung rufen przywoływać kogoś do porządku
ÖPNV skrót od öffentlicher Personennahverkehr osobowy transport publiczny
ÖPV skrót od öffentlicher Personenverkehr transport publiczny
Gemeinnützigkeit die (nur Singular) użyteczność publiczna, pożytek publiczny
Personennahverkehr der (nur Singular) lokalny transport osobowy; öffentlicher Personennahverkehr lokalny transport publiczny
Interesse das (PL die Interessen) zainteresowanie, interes, korzyść; Interesse an jemandem/etwas haben interesować się kimś/czymś; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; sie hat Interesse daran mitzuarbeiten ona jest zainteresowana współpracą; etwas aus/mit Interesse tun robić coś z zainteresowania/z zainteresowaniem; jemandes Interesse für etwas wecken wzbudzać czyjeś zainteresowanie czymś; berechtigtes/rechtliches Interesse uzasadniony/prawny interes; öffentliches/persönliches Interesse interes publiczny/prywatny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Ungenauigkeit, frei Haus, gastrolog, gestellt, cieplarnia, Erhalt, trieb an, trieb aus, reinigen, trieb ab, erschleichen, bezahlen, etat, Mittel, weiterhin, Landschaft, Diele, Tagung, kümmern, sklep z ubraniami, bewusst, Kauffrau, stahl, aufspüren, erledigt, set

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 16-06-2024 16:51


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków