SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Punkt der (PL die Punkte) punkt, kropka; Punkt acht Uhr punkt ósma; im Punkt na punkcie; auf den Punkt bringen streszczać, kończyć, stawiać kropkę nad i
Hillsize-Punkt der (PL die Hillsize-Punkte) sport punkt HS, wielkość skoczni (narciarskiej)
Konstruktionspunkt der (PL die Konstruktionspunkte) sport punkt konstrukcyjny, punkt K, punkt kalkulacyjny (skoczni narciarskiej)
Anhaltspunkt der (PL die Anhaltspunkte) punkt zaczepienia, punkt oparcia, punkt orientacyjny, wskazówka, poszlaka
i-Punkt der (PL die i-Punkte) kropka nad i, punkt informacyjny
Break-even-Punkt der (PL die Break-even-Punkte) ekon. punkt rentowności
kritisch przymiotnik, przysłówek krytyczny, krytycznie; ein kritischer Kommentar krytyczny komentarz; etwas kritisch beurteilen oceniać coś krytycznie; die Verhandlungen haben einen kritischen Punkt erreicht rokowania osiągnęły krytyczny punkt; ihr Zustand ist kritisch jej stan jest krytyczny, ona jest w stanie krytycznym
Höhepunkt der (PL die Höhepunkte) szczytowy punkt, szczyt, punkt kulminacyjny
Referenzpunkt der (PL die Referenzpunkte) punkt referencyjny, punkt odniesienia
Leistungspunkt der (PL die Leistungspunkte) punkt edukacyjny (uzyskiwany na uczelni); ein Leistungspunkt repräsentiert rund dreißig Stunden Studienaufwand jeden punkt edukacyjny odpowiada około trzydziestu godzinom nakładu pracy włożonego w studiowanie; der Bachelorstudiengang einschließlich Abschlussarbeit umfasst 180 Leistungspunkte cykl studiów licencjackich włącznie z pracą dyplomową obejmuje 180 punktów edukacyjnych
Anknüpfungspunkt der (PL die Anknüpfungspunkte) punkt zaczepienia, przen. punkt wyjścia
Anfangspunkt der (PL die Anfangspunkte) punkt początkowy, punkt zerowy, początek
Gipfelpunkt der (PL die Gipfelpunkte) punkt szczytowy, punkt kulminacyjny, zenit
Ausgangspunkt der (PL die Ausgangspunkte) punkt wyjściowy, punkt początkowy
Vertriebsstelle die (PL die Vertriebsstellen) punkt sprzedaży, punkt zbytu
Sättigungspunkt der (PL die Sättigungspunkte) punkt nasycenia
Kundendienst der (PL die Kundendienste) obsługa klientów; technischer Kundendienst obsługa techniczna klientów; (PL die Kundendienste) punkt serwisowy
Drehpunkt der (PL die Drehpunkte) punkt obrotu
sieden czasownik siedet, siedete/sott, hat gesiedet/gesotten wrzeć, osiągać punkt wrzenia
Verkaufsstelle die (PL die Verkaufsstellen) punkt sprzedaży
Marke die (PL die Marken) marka, żeton, gatunek, liczman, znaczek, numerek, punkt pomiarowy, wskazanie (podziałki); Marke Wein gatunek wina; eine bekannte Marke znana marka; am Pfeiler ist die Marke vom letzten Hochwasser zu sehen na słupie widać wskazanie ostatniego wysokiego stanu wody; unter 30-Prozent-Marke przen. poniżej granicy 30 procent; du bist vielleicht eine Marke! pot. z ciebie to dopiero oryginał!
Auskunftsstelle die (PL die Auskunftsstellen) punkt informacyjny, informacja
Reibungspunkt der (PL die Reibungspunkte) punkt sporny
Erfassungsstelle die (PL die Erfassungsstellen) dawn. (b. NRD) punkt skupu
Schaltstelle die (PL die Schaltstellen) punkt dowodzenia, centrum dowodzenia
zerpflücken czasownik zerpflückt, zerpflückte, hat zerpflückt oskubywać, obskubywać, przen. analizować drobiazgowo; die Argumente des Gegners zerpflücken zbijać punkt po punkcie argumenty przeciwnika
Umschlagplatz der (PL die Umschlagplätze) miejsce przeładunku, punkt przeładunkowy
Verhandlungspunkt der (PL die Verhandlungspunkte) punkt negocjacji
Berührpunkt der (PL die Berührpunkte) mat. punkt styczności
Berührungspunkt der (PL die Berührungspunkte) mat. punkt styczności

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
punkt, beraten, einhalten, związany, aufstauen, Folgen, mail, übrigens, standfest, hinter, umgekehrt, Juni, seks, wejść!, dauern, kreuz, weshalb, passus, sfera, wegen, querschnittsgelähmt, Kreislauf, Unmut, innerhalb, wieczór panieński, plotki

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 21-04-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków