•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Punkt der (PL die Punkte) punkt, kropka; Punkt acht Uhr punkt ósma; im Punkt na punkcie; auf den Punkt bringen streszczać, kończyć, stawiać kropkę nad i
2. Anhaltspunkt der (PL die Anhaltspunkte) punkt zaczepienia, punkt oparcia, punkt orientacyjny, wskazówka, poszlaka
3. i-Punkt der (PL die i-Punkte) kropka nad i, punkt informacyjny
4. Break-even-Punkt der (PL die Break-even-Punkte) ekon. punkt rentowności
5. Höhepunkt der (PL die Höhepunkte) szczytowy punkt, szczyt, punkt kulminacyjny
6. Referenzpunkt der (PL die Referenzpunkte) punkt referencyjny, punkt odniesienia
7. Leistungspunkt der (PL die Leistungspunkte) punkt edukacyjny (uzyskiwany na uczelni); ein Leistungspunkt repräsentiert rund dreißig Stunden Studienaufwand jeden punkt edukacyjny odpowiada około trzydziestu godzinom nakładu pracy włożonego w studiowanie; der Bachelorstudiengang einschließlich Abschlussarbeit umfasst 180 Leistungspunkte cykl studiów licencjackich włącznie z pracą dyplomową obejmuje 180 punktów edukacyjnych
8. Anknüpfungspunkt der (PL die Anknüpfungspunkte) punkt zaczepienia, przen. punkt wyjścia
9. Anfangspunkt der (PL die Anfangspunkte) punkt początkowy, punkt zerowy, początek
10. Gipfelpunkt der (PL die Gipfelpunkte) punkt szczytowy, punkt kulminacyjny, zenit
11. Ausgangspunkt der (PL die Ausgangspunkte) punkt wyjściowy, punkt początkowy
12. Vertriebsstelle die (PL die Vertriebsstellen) punkt sprzedaży, punkt zbytu
13. Sättigungspunkt der (PL die Sättigungspunkte) punkt nasycenia
14. Kundendienst der (PL die Kundendienste) obsługa klientów; technischer Kundendienst obsługa techniczna klientów; (PL die Kundendienste) punkt serwisowy
15. Drehpunkt der (PL die Drehpunkte) punkt obrotu
16. sieden czasownik siedet, siedete/sott, hat gesiedet/gesotten wrzeć, osiągać punkt wrzenia
17. Verkaufsstelle die (PL die Verkaufsstellen) punkt sprzedaży
18. Marke die (PL die Marken) marka, żeton, gatunek, liczman, znaczek, numerek, punkt pomiarowy, wskazanie (podziałki); Marke Wein gatunek wina; eine bekannte Marke znana marka; am Pfeiler ist die Marke vom letzten Hochwasser zu sehen na słupie widać wskazanie ostatniego wysokiego stanu wody; unter 30-Prozent-Marke przen. poniżej granicy 30 procent
19. Auskunftsstelle die (PL die Auskunftsstellen) punkt informacyjny, informacja
20. Reibungspunkt der (PL die Reibungspunkte) punkt sporny
21. Erfassungsstelle die (PL die Erfassungsstellen) dawn. (b. NRD) punkt skupu
22. Schaltstelle die (PL die Schaltstellen) punkt dowodzenia, centrum dowodzenia
23. zerpflücken czasownik zerpflückt, zerpflückte, hat zerpflückt oskubywać, obskubywać, przen. analizować drobiazgowo; die Argumente des Gegners zerpflücken zbijać punkt po punkcie argumenty przeciwnika
24. Umschlagplatz der (PL die Umschlagplätze) miejsce przeładunku, punkt przeładunkowy
25. Berührpunkt der (PL die Berührpunkte) mat. punkt styczności
26. Berührungspunkt der (PL die Berührungspunkte) mat. punkt styczności
27. Interventionsstelle die (PL die Interventionsstellen) prawn. punkt interwencyjny
28. Ansatzpunkt der (PL die Ansatzpunkte) punkt wyjściowy
29. Erweichungspunkt der (PL die Erweichungspunkte) tech. punkt rozmiękania
30. Beobachtungspunkt der (PL die Beobachtungspunkte) punkt obserwacyjny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.