•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Rat der (nur Singular) rada, porada, narada; jemanden zu Rate ziehen radzić się kogoś; zu Rate sitzen obradować; mit sich zu Rate gehen zastanawiać się; sich bei jemandem Rat holen zasięgać czyjejś rady; um Rat fragen/bitten pytać/prosić o radę; den Rat ablehnen odrzucać radę; der (PL die Räte) rada (ciało obradujące), zgromadzenie, radca, radny
2. Zuraten das (nur Singular) rada, porada; auf Zuraten za radą
3. Ratschlag der (PL die Ratschläge) rada, porada
4. Beirat der (PL die Beiräte) doradca, komitet doradczy, rada
5. Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa; der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Rada Bezpieczeństwa ONZ
6. Bundesrat der (nur Singular) Bundesrat (rada związkowa, federalna)
7. Ältestenrat der (PL die Ältestenräte) konwent seniorów, rada starszych
8. Betriebsrat der (PL die Betriebsräte) rada pracownicza
9. Tipp der (PL die Tipps) praktyczna rada, wskazówka, podpowiedź, porada
10. Verwaltungsrat der (PL die Verwaltungsräte) rada nadzorcza
11. Zentralrat der (PL die Zentralräte) rada centralna
12. Bürgerschaft die (PL die Bürgerschaften) ogół obywateli, rada miejska
13. Aufsichtsrat der (PL die Aufsichtsräte) rada nadzorcza
14. Sprachrat der (nur Singular); der Deutsche Sprachrat Rada Języka Niemieckiego
15. beratend przymiotnik doradczy; jemandem beratend zur Seite stehen posłużyć komuś swoją radą
16. Staatsrat der (PL die Staatsräte) rada państwa
17. UNO-Sicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ
18. Ministerrat der (PL die Ministerräte) rada ministrów
19. Kuratorium das (PL die Kuratorien) rada nadzorcza, gremium nadzorcze, sekretariat uniwersytetu
20. Kollegium das (PL die Kollegien) kolegium, komisja, rada pedagogiczna
21. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; das Hin und Her pot. bieganina, zamieszanie, ciągłe zmiany; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
22. Lehre die (PL die Lehren) nauka, teoria, doktryna, nauczka, morał, rada, termin, praktyki, rel. nauczanie; jemandem eine Lehre geben dać komuś nauczkę
23. Bundessicherheitsrat der (nur Singular) Federalna Rada Bezpieczeństwa
24. Kriegsrat der (PL die Kriegsräte) rada wojenna; Kriegsrat halten żart. naradzać się
25. Weltklimarat der (nur Singular) Światowa Rada Klimatyczna
26. Stadtrat der (PL die Stadträte) rada miasta
27. Gemeinderat der (PL die Gemeinderäte) rada gminy
28. Seite die (PL die Seiten) strona; von allen Seiten ze wszystkich stron; jemandes schwache/starke Seite czyjaś słaba/mocna strona; aus der anderen Seite z drugiej strony; jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen służyć komuś radą i pomocą
29. befolgen czasownik befolgt, befolgte, hat befolgt słuchać się, stosować się; einen Rat befolgen iść za radą; die Vorschriften befolgen przestrzegać przepisów
30. Weltsicherheitsrat der (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu