•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-01 22:49

  • Haseł: 65685


Testy językowe
1. zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
2. miteinander przysłówek razem; gut miteinander auskommen wytrzymywać ze sobą
3. beisammen przysłówek razem; seine Gedanken nicht beisammen haben nie móc skupić myśli
4. insgesamt przysłówek łącznie, razem, w sumie, ogólnie
5. zusammenspielen czasownik spielt zusammen, spielte zusammen, hat zusammengespielt grać razem, współgrać, harmonizować
6. allesamt przymiotnik wszyscy razem, wszystkie razem, wszyscy bez wyjątku, wszystkie bez wyjątku
7. zusammenpacken czasownik packt zusammen, packte zusammen, hat zusammengepackt pakować razem
8. letztes przymiotnik ostatnie; das letzte Mal ostatni raz; zum letzten Mal ostatnim razem
9. Beisammensein das (nur Singular) przebywanie razem; ein geselliges Beisammensein spotkanie towarzyskie
10. zusammenbleiben czasownik bleibt zusammen, blieb zusammen, ist zusammengeblieben pozostawać razem
11. andermal przysłówek ein andermal innym razem
12. zusammenhalten czasownik hält zusammen, hielt zusammen, hat zusammengehalten trzymać się razem, popierać się, pomagać sobie wzajemnie, spajać, wiązać
13. Mal das (PL die Male) raz, znak, znamię; nächstes Mal następnym razem; zum ersten Mal po raz pierwszy
14. Schlag der (PL die Schläge) uderzenie, cios, grzmot, bicie serca, udar, porażenie, pokrój, rodzaj, drzwiczki (wozu, samochodu); Schlag auf Schlag raz za razem; ich dachte, mich trifft der Schlag pot. myślałem, że szlag mnie trafi
15. zusammenleben czasownik lebt zusammen, lebte zusammen, hat zusammengelebt mieszkać razem, współżyć mit jemande z kimś
16. mitsingen czasownik singt mit, sang mit, hat mitgesungen śpiewać razem
17. zusammenrechnen czasownik rechnet zusammen, rechnete zusammen, hat zusammengerechnet zliczać, zsumowywać, dodawać; alles zusammengerechnet wszystko razem wziąwszy
18. allemal przysłówek za każdym razem, pot. jasne, na pewno, w każdym razie
19. Zusammensein das (nur Singular) bycie razem
20. zusammensetzen czasownik setzt zusammen, setzte zusammen, hat zusammengesetzt składać, montować, formować, zestawiać; sich zusammensetzen zasiadać razem, przen. naradzać się, składać się aus etwas z czegoś
21. nächst przymiotnik najbliższy, następny, przyszły; nächstes Mal następnym razem; die nächsten Verwandten najbliżsi krewni
22. unternehmen czasownik unternimmt, unternahm, hat unternommen przedsiębrać, podejmować; Schritte unternehmen podejmować kroki; etwas zusammen unternehmen przedsiębrać coś razem; man muss etwas dagegen unternehmen trzeba jakoś temu zaradzić
23. samt przyimek + DAT wraz z, razem z
24. jedes przymiotnik każde; jedes Jahr każdego roku; jedes zweite Jahr co drugi rok; jedes Mal za każdym razem; bei jedem Wetter w każdą pogodę; jedes Wort von ihm traf każde jego słowo było trafne
25. jedesmal przysłówek za każdym razem
26. mitziehen czasownik zieht mit, zog mit, ist mitgezogen iść razem (w pochodzie); (hat mitgezogen) przyłączać się
27. jeweils przysłówek każdorazowo, za każdym razem, w odpowiednim czasie; die Zeitschrift erscheint jeweils am 1. des Monats czasopismo ukazuje się każdego pierwszego dnia miesiąca; ein Spiegel der jeweils herrschenden Moralvorstellungen zwierciadło wówczas panujących wyobrażeń o moralności
28. einstimmen czasownik stimmt ein, stimmte ein, hat eingestimmt muz. zestroić, śpiewać razem, przen. nastawiać, wprawiać w nastrój
29. diesmal przysłówek tym razem

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu