SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Anemone - zawilec
Forsythie - forsycja
Frühjahrstagundnachtgleiche - równonoc wiosenna
Frühling - wiosna
Hyazinthe - hiacynt
Kätzchen - bazia
keimen - kiełkować
Knospe - pąk, pączek
Krokus - krokus
Narzisse - narcyz
Schlüsselblume - pierwiosnek
Schneeglöckchen - przebiśnieg
sprießen - wschodzić, wypuszczać pędy
Tulpe - tulipan
Vorfrühling - przedwiośnie

 
Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
Risiko das (PL die Risikos oder die Risiken) ryzyko; Risiko in Kauf nehmen akceptować ryzyko, liczyć się z ryzykiem
Kreditrisiko das (PL die Kreditrisiken) ryzyko kredytowe
Unfallrisiko das (PL die Unfallrisiken) ryzyko wypadku
Untergang der (PL die Untergänge) upadek, zagłada, zatonięcie; Untergang des Mondes astr. zachód Księżyca; die Gefahr des zufälligen Untergangs ryzyko przypadkowej utraty (towaru)
Infarktgefahr die (nur Singular) med. ryzyko zawału, stan przedzawałowy
Inflationsgefahr die (nur Singular) ekon. ryzyko inflacyjne
Fluchtgefahr die (PL die Fluchtgefahren) ryzyko ucieczki
Strahlenrisiko das (PL die Strahlenrisikos oder die Strahlenrisiken) ryzyko napromieniowania
Kursrisiko das (PL die Kursrisiken) ryzyko kursowe
Verletzungsgefahr die (PL die Verletzungsgefahren) ryzyko obrażeń
Restrisiko das (PL die Restrisiken oder die Restrisikos) ryzyko rezydualne, część ryzyka niemożliwa do wykluczenia
Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki; es ist Gefahr im Verzug grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo
Verbrühungsgefahr die (nur Singular) ryzyko poparzenia
risikobereit przymiotnik gotowy podjąć ryzyko
risikofreudig przymiotnik lubiący ryzyko, ryzykujący

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
auszeichnen, Verhalten, Betroffenheit, poszkodowany, remont, wymówka, wybijać się, Hunger, band, Notrufzentrale, Misstrauen, szakal, Betroffene, kosmetyki, winda, Abwicklung, denken, übertrieben, Behörde, Luster, Brite, sweter, bricht, streiten, telefonieren, reden

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków