SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
Risiko das (PL die Risikos oder die Risiken) ryzyko; Risiko in Kauf nehmen akceptować ryzyko, liczyć się z ryzykiem
Kreditrisiko das (PL die Kreditrisiken) ryzyko kredytowe
Unfallrisiko das (PL die Unfallrisiken) ryzyko wypadku
Untergang der (PL die Untergänge) upadek, zagłada, zatonięcie; Untergang des Mondes astr. zachód Księżyca; die Gefahr des zufälligen Untergangs ryzyko przypadkowej utraty (towaru)
Infarktgefahr die (nur Singular) med. ryzyko zawału, stan przedzawałowy
Inflationsgefahr die (nur Singular) ekon. ryzyko inflacyjne
Fluchtgefahr die (PL die Fluchtgefahren) ryzyko ucieczki
Strahlenrisiko das (PL die Strahlenrisikos oder die Strahlenrisiken) ryzyko napromieniowania
Kursrisiko das (PL die Kursrisiken) ryzyko kursowe
Verletzungsgefahr die (PL die Verletzungsgefahren) ryzyko obrażeń
Restrisiko das (PL die Restrisiken oder die Restrisikos) ryzyko rezydualne, część ryzyka niemożliwa do wykluczenia
Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki; es ist Gefahr im Verzug grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo
Verbrühungsgefahr die (nur Singular) ryzyko poparzenia
risikobereit przymiotnik gotowy podjąć ryzyko
risikofreudig przymiotnik lubiący ryzyko, ryzykujący

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
sójka, immerhin, unterstützen, nahtlos, drüben, allmählich, drüber, reibungslos, pilot zdalnego, Gestühl, gestohlen, królik, świnka, jura, freuen, vollbringen, Raumausstatter, abgesehen, benötigt, podrywać, haben, Lächeln, Erfassung, beil, kolejka, gemein

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków