skarga - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-09 23:52

  • Haseł: 58325


1. Klage die (PL die Klagen) skarga, żale, narzekanie, prawn. pozew, powództwo; eine Klage gegen jemanden vorbringen/einreichen wnosić pozew przeciwko komuś; eine Klage abweisen oddalać powództwo; öffentliche Klage skarga publiczna
2. Anklage die (PL die Anklagen) skarga, prawn. oskarżenie, zarzuty
3. Klagelaut der (PL die Klagelaute) głos skargi, skarga, lament
4. Kundenbeschwerde die (PL die Kundenbeschwerden) skarga klienta
5. Räumungsklage die (PL die Räumungsklagen) skarga eksmisyjna, powództwo o opuszczenie lokalu
6. Verwaltungsklage die (PL die Verwaltungsklagen) skarga administracyjna
7. Zivilklage die (PL die Zivilklagen) prawn. skarga cywilna
8. Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten pamiętać
9. Verfassungsbeschwerde die (PL die Verfassungsbeschwerden) skarga konstytucyjna
10. Beschwerde die (PL die Beschwerden) zażalenie, skarga, dolegliwość, uciążliwość; Grund zur Beschwerde haben mieć powód do skargi; Beschwerde einlegen/einreichen prawn. wnosić zażalenie; mit etwas Beschwerden haben med. mieć dolegliwości czegoś
11. Beschwerdebrief der (PL die Beschwerdebriefe) pisemna skarga
12. Ehescheidungsklage die (PL die Ehescheidungsklagen) skarga rozwodowa
13. Verleumdungsklage die (PL die Verleumdungsklagen) skarga o zniesławienie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.