•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. Klage die (PL die Klagen) skarga, żale, narzekanie, prawn. pozew, powództwo; eine Klage gegen jemanden vorbringen/einreichen wnosić pozew przeciwko komuś; eine Klage abweisen oddalać powództwo; öffentliche Klage skarga publiczna
2. Anklage die (PL die Anklagen) skarga, prawn. oskarżenie, zarzuty
3. Klagelaut der (PL die Klagelaute) głos skargi, skarga, lament
4. Kundenbeschwerde die (PL die Kundenbeschwerden) skarga klienta
5. Räumungsklage die (PL die Räumungsklagen) skarga eksmisyjna, powództwo o opuszczenie lokalu
6. Interventionsklage die (PL die Interventionsklagen) prawn. skarga interwencyjna
7. Verwaltungsklage die (PL die Verwaltungsklagen) skarga administracyjna
8. Zivilklage die (PL die Zivilklagen) prawn. skarga cywilna
9. Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten zatrzymać w pamięci, pamiętać; mit diesem Ereignis verbinden sich für mich schöne Erinnerungen z tym wydarzeniem wiążą się dla mnie piękne wspomnienia
10. Verfassungsbeschwerde die (PL die Verfassungsbeschwerden) skarga konstytucyjna
11. Beschwerde die (PL die Beschwerden) zażalenie, skarga, dolegliwość, uciążliwość; Grund zur Beschwerde haben mieć powód do skargi; Beschwerde einlegen/einreichen prawn. wnosić zażalenie; mit etwas Beschwerden haben med. mieć dolegliwości czegoś
12. Beschwerdebrief der (PL die Beschwerdebriefe) pisemna skarga
13. Ehescheidungsklage die (PL die Ehescheidungsklagen) skarga rozwodowa
14. Verleumdungsklage die (PL die Verleumdungsklagen) skarga o zniesławienie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu