Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-09 23:43

Haseł: 69285
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Klage die (PL die Klagen) skarga, żale, narzekanie, prawn. pozew, powództwo; eine Klage gegen jemanden vorbringen/einreichen wnosić pozew przeciwko komuś; eine Klage abweisen oddalać powództwo; öffentliche Klage skarga publiczna
2. Anklage die (PL die Anklagen) skarga, prawn. oskarżenie, zarzuty
3. Klagelaut der (PL die Klagelaute) głos skargi, skarga, lament
4. Kundenbeschwerde die (PL die Kundenbeschwerden) skarga klienta
5. Räumungsklage die (PL die Räumungsklagen) skarga eksmisyjna, powództwo o opuszczenie lokalu
6. Interventionsklage die (PL die Interventionsklagen) prawn. skarga interwencyjna
7. Verwaltungsklage die (PL die Verwaltungsklagen) skarga administracyjna
8. Jeremiade die (PL die Jeremiaden) lit. jeremiada, pieśń żałosna przen. skarga, biadanie, narzekanie
9. Zivilklage die (PL die Zivilklagen) prawn. skarga cywilna
10. Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten zatrzymać w pamięci, pamiętać; mit diesem Ereignis verbinden sich für mich schöne Erinnerungen z tym wydarzeniem wiążą się dla mnie piękne wspomnienia
11. Verfassungsbeschwerde die (PL die Verfassungsbeschwerden) skarga konstytucyjna
12. Beschwerde die (PL die Beschwerden) zażalenie, skarga, dolegliwość, uciążliwość; Grund zur Beschwerde haben mieć powód do skargi; Beschwerde einlegen/einreichen prawn. wnosić zażalenie; mit etwas Beschwerden haben med. mieć dolegliwości czegoś
13. Beschwerdebrief der (PL die Beschwerdebriefe) pisemna skarga
14. Ehescheidungsklage die (PL die Ehescheidungsklagen) skarga rozwodowa
15. Verleumdungsklage die (PL die Verleumdungsklagen) skarga o zniesławienie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Stopień wyższy przymiotników niemieckich tworzymy przez dodanie końcówki -er, zaś najwyższy - końcówki -st, np. klein - kleiner - der/die/das kleinste. Przymiotniki jednosylabowe otrzymują przegłos, np. alt - älter - älteste.
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A