SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ausflug ins Gebirge - wycieczka w góry
die Badehose - kąpielówki
bräunen - opalać się
klettern - wspinać się
die Küste - wybrzeże
die Landschaften - krajobrazy
die Natur - przyroda, natura
schwimmen - pływać
die Sommerferien - wakacje letnie
der Sommerurlaub - urlop letni
sich sonnen - opalać się
die Stadtbesichtigung - zwiedzanie miasta
der Strand - plaża
tauchen - nurkować
wandern - wędrować

zustande przysłówek etwas zustande bringen doprowadzać coś do skutku, dokonywać czegoś; zustande kommen dochodzić do skutku; PATRZ NP zu Stande
zu Stande zu Stande bringen doprowadzić do skutku; zu Stande kommen dochodzić do skutku
unterbleiben czasownik unterbleibt, unterblieb, ist unterblieben nie zdarzać się, nie następować, nie dochodzić do skutku, nie powtarzać się; das muss in Zukunft unterbleiben to się nie może powtórzyć w przyszłości
Konsekutivsatz der (PL die Konsekutivsätze) jęz. zdanie okolicznikowe skutku
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
Zustandekommen das (nur Singular) dojście do skutku
Wirkungslosigkeit die (nur Singular) nieskuteczność, brak skutku
bis przyimek + AKK do, aż; bis morgen do jutra; bis Montag do poniedziałku; bis dahin do tego czasu, dotąd; bis zum Tode aż do śmierci; ich warte, bis du kommst zaczekam, aż przyjdziesz; bis dann! na razie!, cześć!; bis zum Erfolg aż do skutku; bis ans Ende aż do końca; Jugendliche bis zu 18 Jahren młodzież do lat 18; bis auf oprócz, poza; niemand weiß es bis auf mich und Kristina nikt tego nie wie poza mną i Krystyną
unwirksam przymiotnik, przysłówek niedziałający, bezskuteczny, nieskuteczny, nieskutecznie, bez skutku
zuwege przysłówek etwas zuwege bringen doprowadzać coś do skutku; mit etwas zuwege kommen uporać się z czymś; gut/schlecht zuwege sein pot. dobrze/źle się miewać

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
gemessen, użyteczny, Juni, sensibilisieren, verarbeitbar, nominal, Feststellung, Geschehen, Vorkommnis, Lohnzettel, Niger, Weitergabe, nachbessern, Verschickung, schnąć, kpiny, abstauben, Sortiment, Kämmerei, zielonego pojęcia, vereinnahmen, überdacht, überdachen, Hupe, świeżo upieczony, izolacja

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 14-08-2023 00:34
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków