SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
beistellen czasownik stellt bei, stellte bei, hat beigestellt austr. oddawać do dyspozycji
feststellen czasownik stellt fest, stellte fest, hat festgestellt unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
zurückstellen czasownik stellt zurück, stellte zurück, hat zurückgestellt kłaść z powrotem, odkładać na swoje miejsce, odraczać; die Uhr zurückstellen cofać zegarek; die eigenen Interessen zurückstellen odkładać na bok własne sprawy
gegenüberstellen czasownik stellt gegenüber, stellte gegenüber, hat gegenübergestellt konfrontować, przeciwstawiać, porównywać
klarstellen czasownik stellt klar, stellte klar, hat klargestellt wyjaśniać
hinstellen czasownik stellt hin, stellte hin, hat hingestellt odstawiać, stawiać, przedstawiać
darstellen czasownik stellt dar, stellte dar, hat dargestellt przedstawiać, odgrywać rolę, opisywać, relacjonować
voreinstellen czasownik stellt vorein, stellte vorein, hat voreingestellt infor. ustawiać domyślnie
gleichstellen czasownik stellt gleich, stellte gleich, hat gleichgestellt zrównywać, niewelować różnice; die Frauen den Männern gleichstellen zrównać prawa kobiet i mężczyzn
umstellen czasownik stellt um, stellte um, hat umgestellt przestawiać, przełączać; sich auf etwas (AKK) umstellen przestawiać się na coś; (umstellt, umstellte, hat umstellt) obstawiać, otaczać, osaczać
freistellen czasownik stellt frei, stellte frei, hat freigestellt zwalniać, oddawać do dyspozycji, pozostawiać do wyboru
zusammenstellen czasownik stellt zusammen, stellte zusammen, hat zusammengestellt zestawiać, układać, porównywać, mil. grupować, formować
stellen czasownik stellt, stellte, hat gestellt stawiać, nastawiać; sich stellen ustawiać się; sich zu etwas stellen ustosunkować się do czegoś; zur Verfügung stellen oddawać do dyspozycji; eine Frage stellen stawiać pytanie; sich der Polizei stellen oddać się w ręce policji; jemandem ein Bein stellen podkładać komuś nogę
aufstellen czasownik stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć; eine Liste aufstellen sporządzać listę; eine Hypothese aufstellen wysuwać hipotezę; sich aufstellen ustawiać się; eine Falle aufstellen zastawiać pułapkę
vorstellen czasownik stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt stawiać przed kimś, wysuwać, oznaczać, przedstawiać, znaczyć, reprezentować; sich (DAT) vorstellen wyobrażać sobie, przedstawiać sobie; sich (AKK) vorstellen przedstawiać się
kaltstellen czasownik stellt kalt, stellte kalt, hat kaltgestellt pot. unieszkodliwić eine Konkurrentin konkurentkę
ausstellen czasownik stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt wystawiać, sporządzać; den Personalausweis ausstellen wystawiać dowód osobisty; stellen Sie bitte eine Rechnung aus proszę wystawić rachunek
nachstellen czasownik stellt nach, stellte nach, hat nachgestellt odtwarzać, jęz. stawiać, tech. powtórnie nastawiać, nastawać, prześladować, ścigać; dem Verb nachstellen stawiać po czasowniku
bereitstellen czasownik stellt bereit, stellte bereit, hat bereitgestellt oddawać do dyspozycji, przygotowywać, oferować
herstellen czasownik stellt her, stellte her, hat hergestellt produkować, odnawiać, nawiązywać, reperować
wiederherstellen czasownik stellt wieder her, stellte wieder her, hat wiederhergestellt przywracać (do dawnego stanu), odnawiać, naprawiać, restaurować, leczyć; Daten wiederherstellen infor. przywracać dane
zustellen czasownik stellt zu, stellte zu, hat zugestellt doręczać, dostarczać, roznosić
fertig stellen czasownik stellt fertig, stellte fertig, hat fertiggestellt kończyć
anstellen czasownik stellt an, stellte an, hat angestellt przystawiać eine Leiter an den/am Baum anstellen drabinę do drzewa, włączać, uruchamiać, nastawiać, zatrudniać, przyjmować do pracy, angażować; sich anstellen, um etwas zu kaufen ustawiać się w kolejce, żeby coś kupić; sich an der Haltestelle anstellen ustawić się na przystanku; das Gas/das Wasser anstellen odkręcać gaz/wodę; das Radio/die Heizung anstellen włączać radio/ogrzewanie; jemanden als Sachbearbeiter anstellen zatrudniać kogoś jako referenta; sie ist im Krankenhaus angestellt ona jest zatrudniona w szpitalu; Nachforschungen/Vermutungen anstellen przeprowadzać badania/snuć przypuszczenia
sicherstellen czasownik stellt sicher, stellte sicher, hat sichergestellt zabezpieczać, zapewniać, zadbać
zufriedenstellen czasownik stellt zufrieden, stellte zufrieden, hat zufriedengestellt satysfakcjonować, zadowalać seine Kunden swoich klientów
unterstellen czasownik stellt unter, stellte unter, hat untergestellt podstawiać, wstawiać, dawać na przechowanie; sich unterstellen schronić się; (unterstellt, unterstellte, hat unterstellt) podporządkowywać, uzależniać, insynuować, imputować; jemandem unterstellt sein podlegać komuś; bösen Willen unterstellen mylnie przypisywać złą wolę
einstellen czasownik stellt ein, stellte ein, hat eingestellt wstawiać, nastawiać, regulować, przerywać, wstrzymywać, zawieszać, zaprzestawać, zaniechać, przyjmować do pracy; sich auf etwas einstellen nastawiać się na coś; eine Uhr einstellen nastawiać zegarek; die Produktion einstellen wstrzymywać produkcję; das Feuer einstellen wstrzymywać ogień; das Rauchen einstellen rzucać palenie
ruhigstellen czasownik stellt ruhig, stellte ruhig, hat ruhiggestellt med. unieruchamiać, uspokajać

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zufrieden, stier, komunia, plecy, erleichtern, Wassermann, tort, szyja, korzystny, broda, rasen, Anbindung, czoło, Drosselung, doświadczenie, twarz, unikalny, buzia, Streber, usta, Sternzeichen, ucho, oczy, hupen, potwierdzenie, toben

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 27-01-2024 15:55


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków