SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Thema das (PL die Themen oder die Themata) temat; das Thema aufgreifen podejmować temat; vom Thema abschweifen/abkommen odbiegać od tematu; das Thema wechseln zmieniać temat; das gehört nicht zum Thema to nie należy do tematu; das Thema einer Fuge muz. temat fugi
Dauerbrenner der (PL die Dauerbrenner) pot. temat, który jest ciągle na tapecie
Sujet das (PL die Sujets) przedmiot, temat, motyw (dzieła sztuki)
Dauerthema das (PL die Dauerthemen) stały temat, wieczny temat
Streitthema das (PL die Streitthemen) temat sporny, temat sporu
Gesprächsthema das (PL die Gesprächsthemen) temat rozmowy, temat rozmów
Rollenbild das (PL die Rollenbilder) wyobrażenie na temat roli, stereotyp dotyczący roli (społecznej); das Rollenbild der Frau hat sich gewandelt wyobrażenie na temat roli kobiety zmieniło się
ausklammern czasownik klammert aus, klammerte aus, hat ausgeklammert pomijać, mat. wyciągać przed nawias; ein Thema ausklammern pomijać temat
Dolchstoßlegende die (nur Singular) hist. legenda o ciosie w plecy (teoria spiskowa na temat przyczyny przegranej Niemiec w I wojnie światowej)
Gesundheitsbewusstsein das (nur Singular) wiedza na temat zdrowego trybu życia
Dolchstoßlüge die (nur Singular) hist. legenda o ciosie w plecy (teoria spiskowa na temat przyczyny przegranej Niemiec w I wojnie światowej)
Stoff der (PL die Stoffe) materiał, substancja, tworzywo, tkanina, przen. temat, materiał, pot. dragi, towar; (nur Singular) materia
Tabuthema das (PL die Tabuthemen/Tabuthemata) temat tabu
bearbeiten czasownik bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet opracowywać, obrabiać; ein Thema bearbeiten opracowywać temat; jemaden bearbeiten, dass er etwas macht urabiać kogoś, aby coś zrobił
umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
interviewen czasownik interviewt, interviewte, hat interviewt przeprowadzać wywiad; jemanden zu etwas interviewen przeprowadzać z kimś wywiad na temat czegoś
herumrätseln czasownik rätselt herum, rätselte herum, hat herumgerätselt gubić się w domysłach an etwas (DAT) na jakiś temat
rumrätseln czasownik rätselt rum, rätselte rum, hat rumgerätselt pot. gubić się w domysłach an etwas (DAT) na jakiś temat
Wortstamm der (PL die Wortstämme) jęz. temat wyrazu, rdzeń wyrazowy
Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
Tagesgespräch das (PL die Tagesgespräche) temat dnia
anschneiden czasownik schneidet an, schnitt an, hat angeschnitten nacinać, napoczynać, sport ścinać, podcinać; ein heikles Problem / eine Frage / ein Thema anschneiden poruszać drażliwy problem / kwestię / temat
Fachthema das (PL die Fachthemen/Fachthemata) temat specjalistyczny
theoretisieren czasownik theoretisiert, theoretisierte, hat theoretisiert teoretyzować über etwas (AKK) na temat czegoś
aufgreifen czasownik greift auf, griff auf, hat aufgegriffen chwytać, pochwytywać; das Thema aufgreifen podejmować temat
eingrenzen czasownik grenzt ein, grenzte ein, hat eingegrenzt ograniczać; ein Thema eingrenzen zawężać temat
Nützlichkeitserwägungen PL rozważania na temat użyteczności, namysł utylitarny
ablenken czasownik lenkt ab, lenkte ab, hat abgelenkt skierowywać w inną stronę, odwracać, rozpraszać, odciągać uwagę, fiz. odchylać; enk mich nicht ab! nie rozpraszaj mnie; abgelenkt sein być rozproszonym; vom Thema ablenken zmieniać temat
behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
Gesprächsstoff der (PL die Gesprächsstoffe) temat rozmowy

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Brot, Erfrischungsgetränk, Arbeitszimmer, tam, Baby, apteka, fizjoterapia, szyna, Farbe, fizjoterapeuta, wählen, paczka, wariant, variant, statystyka, nachverhandeln, przedstawiciel, siedzieć, siedziba, Bezug, unterschied, Entbehrung, schnuppern, sensor, możliwość, einschlagen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków