SŁOWNIK DEPL.PL
weichen czasownik weicht, wich, ist gewichen ustępować, cofać się; jemandem nicht von der Seite/nicht einen Schritt von jemandes Seite weichen nie odstępować kogoś na krok (weicht, weichte, hat geweicht) moczyć, zmiękczać; (ist geweicht) moczyć się, mięknąć
wich czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika weichen
Weiche die (nur Singular) miękkość; (PL die Weichen) anat. pachwina, bok (zwierzęcia), tech. zwrotnica, rozjazd; die Weichen für etwas stellen wytyczać kierunek działania czegoś
weicht czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika weichen
gewichen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika weichen
weich przymiotnik, przysłówek miękki, delikatny, słaby, rozgotowany, przen. ustępliwy, miękko, delikatnie, słabo; weiche Kissen miękkie poduszki; das Bett ist mir zu weich to łóżko jest dla mnie za miękkie; weich gekochte/weiche Eier jajka na miękko; eine weiche Zahnbürste miękka szczoteczka do zębów; sich weich anfühlen być miękkim w dotyku; weich landen mieć miękkie lądowanie; der Wagen ist zu weich gefedert ten samochód ma zbyt miękkie zawieszenie; ein weiches Herz haben przen. mieć miękkie serce; weiche Linien/Übergänge miękkie linie/przejścia; die Geige hat einen weichen Klang te skrzypce mają miękki dźwięk; eine weiche Währung słaba waluta


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
cholernie, Weber, Notrufzentrale, to samo, dojażd, windows, STROHHALME, rätsel, fehlbar, dosypywac, die Ergebnisse, probleme, pocztowy, federleicht, Sonderstatus, heugabel, cytrusowe owoce, data płatności, Blindflug, WARZYWA, Unaufmerksamkeit, takze, co najwyżej, Qualitätskontrolle, LAune,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków