SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Wissen das (nur Singular) wiedza, znajomość
Bildungsgut das (nur Singular) wiedza
Fachkenntnisse nur PL wiedza fachowa, wiedza zawodowa, wiedza robocza
Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
Fachwissen das (nur Singular) wiedza fachowa, wiedza specjalistyczna
Vorwissen das (nur Singular) wiedza wstępna, dotychczasowa wiedza
Gesundheitsbewusstsein das (nur Singular) wiedza na temat zdrowego trybu życia
Geheimwissenschaft die (PL die Geheimwissenschaften) nauka okultystyczna, wiedza tajemna
Vorbildung die (nur Singular) posiadana wiedza, posiadane umiejętności
Fachkompetenz die (PL die Fachkompetenzen) specjalistyczna kompetencja (fachowa wiedza i umiejętności)
Wissenschaft die (PL die Wissenschaften) nauka, umiejętność, pot. wiedza, wiadomości; angewandte Wissenschaft nauka stosowana
Wissensstoff der (nur Singular) materiał (wiedza przyswajana w szkole)
Geheimlehre die (nur Singular) tajemna wiedza, ezoteryka
Hintergrundwissen das (nur Singular) wiedza ogólna
Elementarkenntnisse PL podstawowa wiedza, wiadomości podstawowe
Unternehmenskunde der (PL die Unternehmenskunden) klient biznesowy; die (nur Singular) wiedza o przedsiębiorczości
Sprachwissen das (nur Singular) wiedza o języku
umfassend przymiotnik, przysłówek obszerny, szeroki, rozległy, znaczny, daleko idący, obszernie, szeroko, rozlegle, znacznie; umfassendes Wissen rozległa wiedza; forma Partizip I czasownika umfassen
Grundkenntnisse PL podstawowe wiadomości, podstawowa wiedza
Kulturkunde die (nur Singular) kulturoznawstwo, wiedza o kulturze
Gemeinschaftskunde die (nur Singular) wiedza o społeczeństwie
Sozialkunde die (nur Singular) wiedza o społeczeństwie
Geschichtskenntnis die (PL die Geschichtskenntnisse) wiedza historyczna, znajomość historii
Schall der (PL die Schälle/Schalle) także fiz. dźwięk, odgłos, brzmienie; ein heller/dumpfer Schall jasny/przytłumiony dźwięk; der Schall ferner Trommeln odgłos odległych bębnów; leerer Schall sein przen. być bez znaczenia, nic nie znaczyć; schneller als der Schall sein być szybszym od dźwięku; die Wand reflektiert den Schall ściana odbija dźwięk; die Lehre vom Schall wiedza o dźwięku, akustyka
gediegen przymiotnik, przysłówek solidny, rzetelny, gruntowny, solidnie, rzetelnie, gruntownie; gediegenes Gold szczere złoto; gediegenes Wissen rzetelna wiedza
allerwenigste przymiotnik najmniejsza, minimalna; die allerwenigsten Menschen wissen, dass... tylko nieliczni ludzie wiedzą, że...

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
powszechna, majeranek, Schmand, beeindruckt, piment, dwutlenek węgla, Schauspieler, zioło, Quere, explosionsartig, liść, kminek, Trott, praxisnah, Ritter, live, geduscht, liften, Spitzenleistung, passiert, nachdrücklich, unermüdlich, Folie, vernachlässigen, schlagartig, holt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków