•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-02 00:11

  • Haseł: 65450


Testy językowe
1. Zeitalter das (PL die Zeitalter) wiek, era, epoka; goldenes Zeitalter einer Sache złoty wiek czegoś, złoty okres czegoś
2. Lebensalter das (PL die Lebensalter) wiek
3. Jahrhundert das (PL die Jahrhunderte) stulecie, wiek; halbes Jahrhundert półwiecze
4. Alter das (PL die Alter) starość, wiek
5. Adoleszenz die (nur Singular) wiek dojrzewania
6. Altersgründe PL aus Altersgründen ze względu na wiek
7. Krabbelalter das (nur Singular) wiek raczkowania
8. Pensionsalter das (nur Singular) wiek emerytalny
9. Jugendalter das (nur Singular) wiek młodzieńczy
10. Vorschulalter das (nur Singular) wiek przedszkolny
11. Fortpflanzungalter das (PL die Fortpflanzungalter) wiek reprodukcyjny
12. Bejahrtheit die (nur Singular) podeszły wiek, leciwość
13. Säuglingsalter das (nur Singular) wiek niemowlęcy
14. Erwerbsalter das (nur Singular) wiek aktywności zawodowej
15. Kindesalter das (nur Singular) wiek dziecięcy
16. Rentenalter das (nur Singular) wiek emerytalny
17. Jünglingsalter das (nur Singular) wiek młodzieńczy
18. für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
19. Wahlalter das (nur Singular) wiek uprawniający do korzystania z prawa wyborczego
20. Verhältnis das (PL die Verhältnisse) porównanie, stosunek, proporcja, sytuacja, pot. romans, miłostka; Verhältnisse warunki; über seine Verhältnisse ponad stan; im Verhältnis zu ihrem Alter jak na jej wiek
21. Greisenalter das (nur Singular) sędziwy wiek
22. Trotzalter das (nur Singular) wiek przekory
23. Höchstalter das (PL die Höchstalter) maksymalny wiek
24. Frührentenalter das (nur Singular) wiek przedemerytalny
25. Baby-Alter das (nur Singular) wiek niemowlęcy
26. Durchschnittsalter das (nur Singular) przeciętny wiek
27. Ehemündigkeit die (nur Singular) prawn. wiek zdolności do zawarcia małżeństwa
28. Mannesalter das (nur Singular) wiek męski; im besten Mannesalter w sile wieku
29. Lebensmitte die (nur Singular) wiek średni, połowa życia

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.