SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Unkosten nur PL wydatki, koszty
Aufwendung die (PL die Aufwendungen) wydatki, koszty, użycie
Spesen PL koszty, wydatki
Auslage die (PL die Auslagen) wystawa (sklepowa), okno wystawowe; Auslagen wydatki, koszty
Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; die Kosten tragen/decken ponosić/pokrywać koszty; auf seine Kosten kommen wyjść na swoje; bei etwas nicht auf seine Kosten kommen być stratnym na czymś; auf Kosten von jemandem/etwas kosztem kogoś/czegoś; auf jemandes Kosten na czyjś koszt
Sonderausgabe die (PL die Sonderausgaben) wydanie specjalne; Sonderausgaben wydatki specjalne
Werbeausgaben PL wydatki na reklamę
Geldaufwand der (nur Singular) nakład pieniężny, wydatek, koszt, wydatki, koszty
Auslagenvorschuss der (PL die Auslagenvorschüsse) zaliczka na wydatki
Gesamtausgabe die (PL die Gesamtausgaben) wydanie zbiorowe; Gesamtausgaben łączne wydatki
planen czasownik plant, plante, hat geplant planować, opracowywać plan, projektować; Ausgaben/ein Projekt/seine Zukunft planen planować wydatki/projekt/swoją przyszłość; etwas lange im Voraus planen planować coś z dużym wyprzedzeniem; jeder seiner Schritte war sorgfältig geplant każdy jego krok był starannie zaplanowany; hast du schon etwas für das Wochenende geplant? zaplanowałeś już coś na weekend?, masz już jakieś plany na weekend?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; die geplante Reise fiel ins Wasser zaplanowana podróż spełzła na niczym
Treibstoffkosten PL wydatki na paliwo, koszty paliwa

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ani, bekommen, erbringen, fakt, zapominać, rozczarowany, suszarka, Mittelständler, ausbetten, zamówienie, erstaunen, geistig, verhärtet, Marschflugkörper, geistigen, parallel, równocześnie, równoczesność, erinnern, Körner, korner, loch, kontaktować, Hühnerabend, Meeting, anektować

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków