•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Dimension die (PL die Dimensionen) wymiar
2. Bemessung die (PL die Bemessungen) wymierzenie, oszacowanie
3. Istmaß das (PL die Istmaße) tech. wymiar rzeczywisty, wymiar osiągnięty
4. Nennmaß das (PL die Nennmaße) tech. wymiar nominalny, wymiar znamionowy
5. Gerichtsbarkeit die (PL die Gerichtsbarkeiten) wymiar sprawiedliwości, jurysdykcja, sądownictwo; ordentliche Gerichtsbarkeit sądownictwo powszechne; polnische Gerichtsbarkeit polski wymiar sprawiedliwości
6. Veranlagung die (PL die Veranlagungen) wymiar podatków, predyspozycje, skłonność, usposobienie
7. Steuerveranlagung die (PL die Steuerveranlagungen) wymiar podatku
8. Erfolgsunwert der (nur Singular) prawn. krzywdzący wymiar działania
9. Maßangabe die (PL die Maßangaben) informacja o wymiarach, wymiar, rozmiar
10. Jahresurlaub der (PL die Jahresurlaube) roczny wymiar urlopu, urlop ustawowo przysługujący w ciągu roku
11. Winkelmaß das (PL die Winkelmaße) tech. wymiar kątowy
12. Stundenzahl die (PL die Stundenzahlen) liczba godzin, wymiar czasu
13. Kernarbeitszeit die (PL die Kernarbeitszeiten) podstawowy wymiar czasu pracy
14. Strafbemessung die (nur Singular) wymiar kary
15. Handlungsunwert der (nur Singular) prawn. negatywny wymiar działania
16. Strafmaß das (nur Singular) prawn. wymiar kary
17. Vollzeit die (nur Singular) pełen wymiar godzin
18. Justiz die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości; Behinderung der Justiz utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości
19. Gesinnungsunwert der (nur Singular) prawn. świadomościowy wymiar czynu, aspekt czynu związany z łamaniem norm prawnych przez sprawcę
20. Lebendigkeit die (nur Singular) życie, realny wymiar, konkretność, żywotność, ruchliwość
21. Auflage die (PL die Auflagen) nakład, wydanie, wymiar, nakaz, kontyngent, powłoka, oparcie, podpora; die dritte Auflage trzecie wydanie; die Auflage ist vergriffen nakład jest wyczerpany
22. Höchststrafe die (PL die Höchststrafen) najwyższy wymiar kary
23. Rechtspflege die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu