Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Entlohnung die (PL die Entlohnungen) wynagrodzenie, zapłata
2. Arbeitslohn der (PL die Arbeitslöhne) wynagrodzenie
3. Vergütung die (PL die Vergütungen) wynagrodzenie, zwrot, odszkodowanie, tech. warstwa odblaskowa
4. Entgelt das (PL die Entgelte) wynagrodzenie, zapłata, opłata, rekompensata; ohne Entgelt nieodpłatnie, bezpłatnie; gegen Entgelt odpłatnie
5. Lohn der (PL die Löhne) płaca, wynagrodzenie, zapłata
6. Belohnung die (PL die Belohnungen) nagroda, wynagrodzenie
7. Nettogehalt das (PL die Nettogehälter) wynagrodzenie netto
8. Arbeitsentgelt das (PL die Arbeitsentgelte) wynagrodzenie za pracę
9. Pauschalentgelt das (PL die Pauschalentgelte) wynagrodzenie zryczałtowane
10. Bruttoarbeitslohn der (PL die Bruttoarbeitslöhne) wynagrodzenie brutto
11. Ausbildungsvergütung die (PL die Ausbildungsvergütungen) wynagrodzenie otrzymywane przez osobę uczącą się zawodu
12. Bruttomonatslohn der (PL die Bruttomonatslöhne) wynagrodzenie miesięczne brutto
13. Erfolgshonorar das (PL die Erfolgshonorare) wynagrodzenie zależne od wyników
14. erfolgsorientiert przymiotnik zorientowany na sukces, oparty na wynikach (np. wynagrodzenie)
15. Mindestlohn der (PL die Mindestlöhne) płaca minimalna, minimalne wynagrodzenie
16. Tagegeld das (PL die Tagegelder) dieta służbowa, wynagrodzenie za dzień choroby, dniówka chorobowa
17. Monatslohn der (PL die Monatslöhne) wynagrodzenie miesięczne
18. Salär das (PL die Saläre) austr. szwajc. pensja, wynagrodzenie, honorarium
19. Vergütungsanspruch der (PL die Vergütungsansprüche) prawn. roszczenie o wynagrodzenie, roszczenie o odszkodowanie
20. Leistungslohn der (PL die Leistungslöhne) wynagrodzenie akordowe
21. leistungsorientiert przymiotnik nastawiony na sukces, uzależniony od wyników pracy (wynagrodzenie)
22. kärglich przymiotnik nędzny, skromny; ein kärgliches Leben führen wieść nędzne życie; der Lohn ist kärglich wynagrodzenie jest skromne
23. Medianlohn der (PL die Medianlöhne) wynagrodzenie medianowe, mediana wynagrodzeń
24. Mindestvergütung die (PL die Mindestvergütungen) minimalne wynagrodzenie
25. Fixum das (PL die Fixa) stałe wynagrodzenie
26. Durchschnittsgehalt das (PL die Durchschnittsgehälter) ekon. średnie wynagrodzenie
27. Entgeltanspruch der (PL die Entgeltansprüche) prawn. prawo do wynagrodzenia, roszczenie o wynagrodzenie
28. Kurzarbeitergeld das (PL die Kurzarbeitergelder) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin
29. Ehrensold der (PL die Ehrensolde) wynagrodzenie honorowe
30. Naturallohn der (PL die Naturallöhne) wynagrodzenie w naturze

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A