SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
hochgeschlossen przymiotnik zapinany pod szyję, wysoki (kołnierz)
Blutzuckerspiegel der (PL die Blutzuckerspiegel) med. poziom cukru we krwi; einen hohen Blutzuckerspiegel haben mieć wysoki poziom cukru we krwi, pot. mieć wysoki cukier
Hochglanz der (nur Singular) wysoki połysk; Foto in Hochglanz fotografia na papierze błyszczącym; etwas auf Hochglanz polieren polerować coś na wysoki połysk
meterhoch przymiotnik wysoki na metr, wysoki na kilka metrów
Stockrose die (PL die Stockrosen) bot. malwa ogrodowa, prawoślaz wysoki
Beamte der (PL die Beamten) urzędnik, urzędnik państwowy, funkcjonariusz; richterlicher Beamter urzędnik sądowy; ein hoher Beamter wysoki urzędnik; Beamte auf Probe urzędnik na okres próbny
Außenbeauftragte der/die (PL die Außenbeauftragten) pełnomocnik do spraw zagranicznych; EU-Außenbeauftragte wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych
turmhoch przymiotnik, przysłówek bardzo wysoki, bardzo wysoko; turmhoch überragen przen. znacząco przewyższać
Hochparterre das (PL die Hochparterres) wysoki parter
Tonlage die (PL die Tonlagen); hohe/tiefe Tonlage muz. wysoki/niski ton
überproportional przymiotnik, przysłówek nieproporcjonalnie duży, nieproporcjonalnie wysoki, niewspółmiernie
Maß das (PL die Maße) miara, rozmiar, stopień, umiar; in hohem Maße w wysokim stopniu; Maß halten NP zachowywać umiar; in/mit Maßen z umiarem; ein hohes Maß an etwas wysoki poziom czegoś
Schnellgang der (PL die Schnellgänge) wysoki bieg
Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
schulterhoch przymiotnik, przysłówek wysoki do ramienia, wysoko do ramienia
Höchstmaß das (nur Singular) wysoki stopień, maksimum
Ton der (PL die Töne) ton, dźwięk, akcent, intonacja; ein hoher/tiefer wysoki/niski dźwięk; Töne hervorbringen wydawać dźwięki; Ton Ton in Ton ton w ton (deseń, farbowanie); der (nur Singular) glina, ił
fußhoch przymiotnik wysoki na stopę, na wysokość stopy
Hochwasser das (nur Singular) powódź, wysoki stan wody w rzece
Tenor der (nur Singular) wydźwięk, prawn. sentencja (wyroku); in diesem Tenor w tym sensie; (PL die Tenöre/ austr. Tenore) muz. tenor, głos tenorowy, partia tenorowa; Tenor singen śpiewać tenorem; er hat einen hohen/hellen Tenor on ma wysoki/jasny tenor; den Tenor singen śpiewać partię tenorową; ein berühmter Tenor słynny tenor
hochwüchsig przymiotnik wyrośnięty, rosły, wysoki
Vatermörder der (PL die Vatermörder) ojcobójca, dawn. vatermörder (sztywny i wysoki kołnierz męskiej koszuli)
groß przymiotnik, przysłówek (größer - większy, am größten - największy) duży, wielki, rosły, wysoki, wielce, szczególnie; groß denkend wielkoduszny, wielkodusznie; im Großen und Ganzen ogólnie rzecz biorąc, w ogólności; m Großen und Ganzen ja, aber... w zasadzie tak, ale...
ranghoch przymiotnik wysoki rangą
Ehre die (PL die Ehren) honor, zaszczyt, duma, godność osobista, cześć, szacunek; Euer Ehren! dawn. Wysoki Sądzie!; es ist eine große Ehre für mich to dla mnie wielki zaszczyt; jemandem wurde die Ehre zuteil ktoś dostąpił zaszczytu; die Ehre haben, etwas zu tun mieć zaszczyt coś zrobić
Gericht das (PL die Gerichte) sąd, potrawa, danie; das Oberste Gericht Sąd Najwyższy; das Jüngste Gericht Sąd Ostateczny; Hohes Gericht! Wysoki Sądzie!; mit jemandem hart ins Gericht gehen ostro kogoś osądzać

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Schwan, powiadamiać, zęby, stechen, model, begünstigen, getreten, pomniejszać, bettelarm, Klingel, erfassen, zurückschicken, pisać, przyznawać, napis, bufiaste rękawy, Bestellung, Nadel, moderne, auswendig, Jurist, Proband, tabliczka, bezbłędny, ma, Aufwand

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-04-2024 14:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków