SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

zeichnen czasownik zeichnet, zeichnete, hat gezeichnet rysować, kreślić; ein Bild mit Bleistift zeichnen rysować ołówkiem obrazek
Durchschnitt der (PL die Durchschnitte) mat. średnia, przeciętna, przekrój; im Durchschnitt przeciętnie; über/unter dem Durchschnitt liegen sytuować się powyżej/poniżej średniej; der gewogene Durchschnitt średnia ważona; den Durchschnitt ermitteln ustalać średnią; der Durchschnitt seiner Zensuren liegt bei 3,1 średnia jego ocen wynosi 3,1; der Durchschnitt von 5 und 7 ist 6 średnia z 5 i 7 wynosi 6; den Durchschnitt eines Hauses zeichnen rysować przekrój domu
Aktie die (PL die Aktien) ekon. akcja (papier wartościowy); Aktien ausgeben/einziehen/zeichnen emitować/wycofywać/subskrybować akcje; Zeichnung von Aktien subskrypcja akcji

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
nastawiać, Anbau, Tisch, dane, Feuer, Vertretung, niebo, repräsentativ, grzejnik, zgoda, Zelt, Fall, Ecke, verrecken, struktur, wetten, durchführen, sądzić, Tanz, brauchen, beschaffen, Eindruck, beschädigen, Formular, besagen, Notiz

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków