Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Vorzeichen das (PL die Vorzeichen) mat. znak, muz. znak chromatyczny, przen. oznaka, omen, wróżba
2. Fingerzeig der (PL die Fingerzeige) przen. wskazówka, znak, palec boży; ein Fingerzeig des Schicksals znak od losu
3. Kennzeichen das (PL die Kennzeichen) oznaka, cecha szczególna, znak, znak rozpoznawczy, identyfikator, mot. tablica rejestracyjna (samochodu); besondere Kennzeichen znaki szczególne
4. Wink der (PL die Winke) skinienie, znak, pot. wskazówka, przymówka; Wink des Schicksals znak od losu
5. Merkzeichen das (PL die Merkzeichen) znak, zakładka (w książce)
6. Wahrzeichen das (PL die Wahrzeichen) znak, symbol, godło
7. Zeichen das (PL die Zeichen) znak, symbol
8. Mal das (PL die Male) raz, znak, znamię; nächstes Mal następnym razem; zum ersten Mal po raz pierwszy
9. Fanal das (PL die Fanale) sygnał, znak
10. Merkmal das (PL die Merkmale) cecha, znak
11. Satzzeichen das (PL die Satzzeichen) znak interpunkcyjny, znak przestankowy
12. abwinken czasownik winkt ab, winkte ab, hat abgewinkt dawać ręką znak odmowy, dawać ręką znak dezaprobaty
13. Geschäftszeichen das (PL die Geschäftszeichen) znak firmowy, znak sprawy
14. Halteverbotsschild das (PL die Halteverbotsschilder) znak zakazu zatrzymywania się, znak zakazu postoju
15. Prüfzeichen das (PL die Prüfzeichen) znak kontrolny, znak jakości
16. Warnzeichen das (PL die Warnzeichen) znak ostrzegawczy, zły znak
17. Tierkreiszeichen das (PL die Tierkreiszeichen) znak zodiaku
18. Satzschlusszeichen das (PL die Satzschlusszeichen) jęz. znak końca zdania
19. Absatzmarke die (PL die Absatzmarken) infor. znak końca akapitu
20. Markenzeichen das (PL die Markenzeichen) cecha charakterystyczna, marka, znak firmowy
21. Tesafilm® der (nur Singular) taśma klejąca, taśma samoprzylepna, pot. Skocz®
nazwa Skocz® stanowi znak towarowy zastrzeżony na rzecz 3M Company
22. Gefahrenzeichen das (PL die Gefahrenzeichen) znak ostrzegawczy
23. Prägezeichen das (PL die Prägezeichen) znak menniczy
24. Handelsmarke die (PL die Handelsmarken) znak towarowy
25. Tafel die (PL die Tafeln) tablica, tabela, austr. szwajc. znak drogowy, tech. tablica rozdzielcza, miejsce charytatywnego rozdawania niesprzedanych artykułów spożywczych lub posiłków; ein Wort an die Tafel schreiben pisać wyraz na tablicy; eine Tafel der natürlichen Logarithmen tablica logarytmów naturalnych; eine Tafel Schokolade tabliczka czekolady; eine festlich geschmückte Tafel lit. stół biesiadny
26. Pluszeichen das (PL die Pluszeichen) znak plus
27. Interpunktionszeichen das (PL die Interpunktionszeichen) znak interpunkcyjny
28. Rune die (PL die Runen) znak runiczny
29. brennen czasownik brennt, brannte, hat gebrannt palić, palić się, płonąć, gorzeć, pałać, parzyć, piec, wypalać, wypalać znak, piętnować, bot. zool. wywoływać oparzenie; sich brennen oparzyć się; eine CD brennen wypalać płytę CD; vor Liebe brennen pałać miłością; der Boden brennt ihr unter den Füßen grunt jej się pali pod nogami
30. Schutzmarke die (PL die Schutzmarken) znak firmowy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A