SŁOWNIK DEPL.PL
Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen korzystać z czegoś; seine Rechte in Anspruch nehmen korzystać ze swoich praw; ein Angebot in Anspruch nehmen skorzystać z oferty; einen Anspruch erheben wysuwać roszczenia, rościć sobie pretensje; viel Zeit in Anspruch nehmen zabierać wiele czasu; Anspruch auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś, być uprawnionym do czegoś
derivativ przymiotnik prawn. derywatywny, pochodny; derivativer Anspruch roszczenie derywatywne
Rente die (PL die Renten) renta, emerytura; in Rente gehen iść na emeryturę; auf/in Rente sein pot. być na emeryturze; eine hohe/niedrige/ lohnbezogene Rente wysoka/niska/ zależna od wysokości wynagrodzenia emerytura; Anspruch auf eine Rente haben mieć roszczenie o świadczenie emerytalne; jemanden auf Rente setzen pot. wysyłać kogoś na emeryturę
erheben czasownik erhebt, erhob, hat erhoben podnosić, pobierać, ściągać (podatki, cło), wnosić (skargę), zgłaszać; sich erheben podnosić się, przen. powstawać; Anspruch erheben rościć prawo
geltend przymiotnik obowiązujący, aktualny; einen Anspruch geltend machen zgłosić roszczenie
Rechtsberatung die (PL die Rechtsberatungen) poradnictwo prawne, doradztwo prawne; eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen korzystać z poradnictwa prawnego, zasięgać porady prawnej; unentgeltliche Rechtsberatung bezpłatne poradnictwo prawne
gerecht przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony, sprawiedliwie, słusznie; ein gerechtes Urteil sprawiedliwy wyrok; jemandem gerecht werden oceniać kogoś sprawiedliwie, oddawać komuś sprawiedliwość; einer Aufgabe gerecht werden sprostać zadaniu; ein gerechter Anspruch uzasadnione roszczenie
abgelten czasownik gilt ab, galt ab, hat abgegolten wynagradzać, zaspokajać einen Anspruch roszczenie


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
kopfüber, wyjątkowy, unterlassen, pokój, Ausflug, beschäftigen, aufdrehen, definitiv, anklingen, Dania, kupa, komplett, Stau, Fisch, Zwiebel, grimmig, bardzo, selbstverständlich, księgować, Polak, besondere, bringen, Ausland, parzyć, Krankenschein, spadek

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków