SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Anemone - zawilec
Forsythie - forsycja
Frühjahrstagundnachtgleiche - równonoc wiosenna
Frühling - wiosna
Hyazinthe - hiacynt
Kätzchen - bazia
keimen - kiełkować
Knospe - pąk, pączek
Krokus - krokus
Narzisse - narcyz
Schlüsselblume - pierwiosnek
Schneeglöckchen - przebiśnieg
sprießen - wschodzić, wypuszczać pędy
Tulpe - tulipan
Vorfrühling - przedwiośnie

Bauch der (PL die Bäuche) brzuch; es rumort in meinem Bauch burczy mi w brzuchu; auf dem Bauch liegen leżeć na brzuchu; jemandem Löcher in den Bauch fragen pot. wiercić komuś dziurę w brzuchu, zamęczać kogoś pytaniami
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
rumoren czasownik rumort, rumorte, hat gerumort hałasować, łoskotać, słychać hałas, słychać łoskot, burczeć in jemandes Bauch komuś w brzuchu; in den Herzen der Menschen rumoren przen. nurtować serca ludzkie
Loch das (PL die Löcher) dziura, dziurka, otwór, dół, jama, pot. pej. nora (o mieszkaniu), pot. ciupa, sport dołek (w grze w golfa); schwarzes Loch astr. czarna dziura; jemandem ein Loch in den Bauch fragen przen. wiercić komuś dziurę w brzuchu
Schmetterling der (PL die Schmetterlinge) motyl; Schmetterlinge im Bauch haben przen. mieć motyle w brzuchu

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Dialog, Drogistin, festmachen, ersetzen, schweigend, Chemielabor, znajomy, Klassenzimmer, Dilemma, tkwić, befreundet, haften, skaner, überholen, kollaps, Verjährung, verpflichtet, bersten, Aneurysma, Stilmittel, krawężnik, bezpośredni, obowiązkowy, Wahlausgang, Folgen, heilig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków