SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Beispiel das (PL die Beispiele) przykład; ein Beispiel geben dawać przykład; zum Beispiel na przykład; jemandem als Beispiel dienen służyć komuś za przykład; sich (DAT) an jemandem/etwas ein Beispiel nehmen brać z kogoś przykład; mit gutem Beispiel vorangehen świecić przykładem; das ist ohne Beispiel to jest bez precedensu
z.B. skrót od zum Beispiel na przykład
geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę; ein gutes Beispiel geben dawać dobry przykład; das gibt es doch nicht! pot. nie ma mowy!, nie wierzę!
abgeben czasownik gibt ab, gab ab, hat abgegeben oddawać; den Mantel in der Garderobe abgeben oddawać płaszcz do szatni; einen Warnschuss abgeben oddać strzał ostrzegawczy; die abgegebenen Stimmen oddane głosy; seine Meinung abgeben wyrażać opinię; jemandem ein gutes Beispiel abgeben dawać komuś dobry przykład

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
junger, Nordpfeil, Nordpol, abheben, Passagier, Unterstützung, Mitgefühl, listonosz, szambo, Ansage, Schinken, więcej, Bewerbungsanschreiben, entgegenwirken, knüpfen, chirurg, vereinbart, Zeh, Torte, Zustand, tatsächlich, Suppe, czytać, entgangen, Schweinshaxe, modern

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków