SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

Bemerkung die (PL die Bemerkungen) uwaga, zapisek, adnotacja
anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
einfügen czasownik fügt ein, fügte ein, hat eingefügt wstawiać, wkładać, infor. wklejać; eine Bemerkung einfügen wtrącać uwagę
ausfallend przymiotnik, przysłówek obraźliwy, obelżywy, obraźliwie, obelżywie; eine ausfallende Bemerkung obraźliwa uwaga
ausfällig przymiotnik, przysłówek obraźliwy, obelżywy, obraźliwie, obelżywie; eine ausfällige Bemerkung obraźliwa uwaga
Stapel der (PL die Stapel) stos, skład, naut. pochylnia, infor. wsad, program wsadowy, pakiet, stos; vom Stapel lassen wodować; einen Fluch vom Stapel lassen rzucać przekleństwo; Witze vom Stapel lassen sypać kawałami; eine Bemerkung vom Stapel lassen pej. rzucić uwagę
einstreuen czasownik streut ein, streute ein, hat eingestreut wsypywać, przysypywać, zasypywać, przen. wplatać, wtrącać Zitate/eine Bemerkung cytaty/uwagę
verletzen czasownik verletzt, verletzte, hat verletzt kaleczyć, naruszać, pogwałcać; jemanden mit einer Bemerkung verletzen ranić kogoś uwagą; das Gesetz verletzen naruszać prawo; sich an dem Messer verletzen kaleczyć się nożem
erlauben czasownik erlaubt, erlaubte, hat erlaubt pozwalać; erlauben Sie, dass ich mich vorstelle pozwoli pan/pani, że się przedstawię; was erlauben Sie sich eigentlich! co pan/pani sobie właściwie wyobraża!; sich (DAT) eine Bemerkung erlauben pozwolić sobie na uwagę/spostrzeżenie; ist es erlaubt hier zu rauchen? czy tutaj wolno palić?
bissig przymiotnik kąśliwy, zły; eine bissige Bemerkung złośliwa uwaga; Vorsicht, bissiger Hund! uwaga zły pies!

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Anmerkung, Vertrauen, menu, stehlen, rośliny, Ablauf, zerstören, podpis, Kasten, bestrafen, herumspielen, zahlreich, zahlreiche, anzeigen, pismo, illegal, stottern, betrügen, versinken, versenken, pseudonim, drehen, Kosename, obendrein, Möglichkeiten, herab

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków