SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Droge die (PL die Drogen) narkotyk; Drogen nehmen narkotyzować się, brać narkotyki
abschneiden czasownik schneidet ab, schnitt ab, hat abgeschnitten odcinać; gut abschneiden mieć powodzenie, dobrze wypaść; schlecht abschneiden nie mieć powodzenia, źle wypaść; jemandem den Weg abschneiden przecinać komuś drogę, odcinać komuś drogę
dröge przymiotnik płn-niem. suchy, nudny, nieciekawy
verführen czasownik verführt, verführte, hat verführt uwodzić, namawiać, sprowadzać na złą drogę
Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn pojadę następnym pociągiem; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
Weg der (PL die Wege) droga, szlak, trasa; auf dem Weg von Warschau nach Berlin na trasie z Warszawy do Berlina; auf dem Weg nach Hause w drodze do domu; seines Weges gehen iść własną drogą; jemandem in den Weg treten zastępować komuś drogę; auf kaltem Wege na zimno, bez skrupułów
bahnen czasownik bahnt, bahnte, hat gebahnt torować; sich (DAT) seinen Weg bahnen torować sobie drogę
Rechtsweg der (nur Singular) droga prawna; auf dem Rechtsweg na drodze sądowej; den Rechtsweg beschreiten wystąpić na drogę sądową
mitgeben czasownik gibt mit, gab mit, hat mitgegeben dawać na drogę, dawać w posagu
Quere die (nur Singular) in die Quere kommen pot. wchodzić w drogę, włazić w paradę
Gehege das (PL die Gehege) wybieg, zagroda, rewir łowiecki; jemandem ins Gehege geraten wchodzić komuś w drogę
begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
versteigen czasownik versteigt, verstieg, hat verstiegen; sich versteigen błądzić, pomylić drogę (podczas wspinaczki); sich zu der Behauptung versteigen, dass... przen. posuwać się do stwierdzenia, że..., odważyć się stwierdzić, że...
wegkundig przymiotnik znający drogę
Aufbruch der (PL die Aufbrüche) wymarsz, wyruszenie w drogę
verstellen czasownik verstellt, verstellte, hat verstellt przestawiać, zastawiać, zagradzać; den Weg verstellen zagradzać drogę; sich verstellen udawać, symulować
weitergehen czasownik geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen iśc dalej, kontynuować drogę; wie soll das weitergehen? co ma być dalej?
losgehen czasownik geht los, ging los, ist losgegangen ruszać w drogę, pot. rozpoczynać się; auf jemanden losgehen atakować kogoś mit dem Messer nożem
Wegzehrung die (PL die Wegzehrungen) prowiant na drogę, rel. wiatyk
freischießen czasownik schießt frei, schoss frei, hat freigeschossen torować sobie strzelając den Fluchtweg drogę ucieczki
Anfahrtsweg der (PL die Anfahrtswege) dojazd; einen langen Anfahrtsweg zur Schule haben mieć długą drogę do szkoły
fehlleiten czasownik leitet fehl, leitete fehl, hat fehlgeleitet źle ukierunkować, błędnie skierować, przen. sprowadzać na złą drogę
schneiden czasownik schneidet, schnitt, hat geschnitten ciąć, kroić, krajać, przecinać, obcinać, przycinać, zajeżdżać drogę; sich (DAT) die Haare schneiden lassen ostrzyc się, zostać ostrzyżonym; etwas in Scheiben schneiden kroić coś na plasterki; klein schneiden drobno siekać; eine Kurve schneiden ścinać zakręt; dort schneidet sie Straße die Bahnlinie tam ulica przecina tory kolejowe; jemanden schneiden unikać kogoś, ignorować kogoś
beschreiten czasownik beschreitet, beschritt, hat beschritten wstępować, wkraczać; einen Weg beschreiten wkraczać na drogę; die Schwelle berschreiten przestępować próg
verlaufen czasownik verläuft, verlief, ist verlaufen przebiegać, odbywać się, upływać, ciągnąć się, prowadzić (droga), mieć przebieg, zlewać się (kolory); (hat verlaufen) sich verlaufen rozchodzić się, rozbiegać się, rozpraszać się (tłum), gubić się, błądzić, mylić drogę, opadać (wody), rozmywać się (o farbie)
austreten czasownik tritt aus, trat aus, hat/ist ausgetreten wydeptywać, zadeptywać / występować (z czegoś); einen Weg austreten wydeptywać drogę; ich trete aus wychodzę; aus einem Klub austreten występować z klubu
Nimmerwiedersehen das (nur Singular); auf Nimmerwiedersehen pot. do niezobaczenia, krzyżyk na drogę, na zawsze
dazwischenkommen czasownik kommt dazwischen, kam dazwischen, ist dazwischengekommen wchodzić w drogę, stawać na przeszkodzie, nieoczekiwanie nastąpić, przen. wypaść, wyskoczyć; leider ist mir etwas dazwischengekommen niestety coś mi wypadło/wyskoczyło; ich nehme teil, wenn mir nichts dazwischenkommt wezmę udział, jeśli nic mi nie wypadnie/wyskoczy; ich bin mit dem Finger dazwischengekommen przytrzasnąłem sobie palec
aufmachen czasownik macht auf, machte auf, hat aufgemacht otwierać, rozpiąć, rozwiązać, zakładać; das Fenster aufmachen otwierać okno; eine Firma aufmachen zakładać firmę; sich aufmachen wybierać się w drogę, wyruszać
zurechtfinden czasownik findet zurecht, fand zurecht, hat zurechtgefunden; sich zurechtfinden zorientować się, rozeznać się, połapać się, trafić, znaleźć drogę

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
hiervon, zarzuty, betrinken, Finanzverwaltungsgesetz, vertrat, wojna obronna, dziś, opłacony, Maltańczyk, zbrojenia, kontrovers, aufsässig, bezstresowy, rozczarowanie, referenzieren, Zahlungsnetzwerk, wstawać z łóżka, każdego ranka, danke schön, krzywdzić, stabilność, Arbeitsfähigkeit, lekkoatletyka, dokładne, skok w dal, Versäumnis

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków