SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
Feuer das (nur Singular) ogień, pożar, ognisko, zapał, mil. ogień, ostrzał; Feuer anmachen wzniecać ogień; Feuer anzünden rozpalać ogień; Feuer legen podkładać ogień, podpalać; das olympische Feuer znicz olimpijski; Feuer speiend zionący ogniem, buchający ogniem; jemandem Feuer geben pot. podać komuś ogień; haben Sie Feuer? ma pan/pani ogień?; mit dem Feuer spielen przen. igrać z ogniem; das Spielen mit dem Feuer igranie z ogniem; Feuer fangen przen. zapalać się, zakochać się, złapać bakcyla
stochern czasownik stochert, stocherte, hat gestochert przegarniać, grzebać, dłubać; mit einem Schürhaken im Feuer stochern grzebać pogrzebaczem w ogniu; in den Zähnen stochern dłubać w zębach
entzünden czasownik entzündet, entzündete, hat entzündet zapalać; Feuer entzünden rozpalać ogień; die Wunde hat sich entzündet rana się zaogniła
ausspeien czasownik speit aus, spie aus, hat ausgespieen wypluwać; Feuer ausspeien ziać ogniem
gießen czasownik gießt, goss, hat gegossen lać, polewać, podlewać, nalewać, wylewać; eine Glocke gießen odlewać dzwon; etwas auf das Tischtuch gießen rozlewać coś na obrus; Öl ins Feuer gießen przen. dolewać oliwy do ognia
fangen czasownik fängt, fing, hat gefangen łapać, łowić, chwytać, ujmować, przytrzymywać, przydybać; einen Dieb fangen przydybać złodzieja; Fangen spielen bawić się w berka; Feuer fangen zajmować się ogniem, zapalać się; gefangen nehmen brać do niewoli, niewolić, uwięzić, aresztować
legen czasownik legt, legte, hat gelegt kłaść, składać; etwas auf den Tisch legen kłaść coś na stole; etwas auf den Teller legen nakładać coś na talerz; Gewicht auf etwas legen przywiązywać do czegoś wagę; Eier legen znosić jaja; etwas unter etwas (AKK) legen podkładać coś pod coś; eine Bombe/Feuer legen podkładać bombę/ogień
gelind przymiotnik, przysłówek łagodny, lekki; gelind gesagt pot. delikatnie mówiąc; bei gelindem Feuer na wolnym ogniu
gelinde przymiotnik, przysłówek łagodny, lekki; gelinde gesagt pot. delikatnie mówiąc; bei gelindem Feuer na wolnym ogniu
speien czasownik speit, spie, hat gespien/gespieen pluć, wymiotować, wypluwać, ziać, zionąć; Blut speien pluć krwią; Feuer speien zionąć ogniem
ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się, gasnąć, wypadać; gehst du heute Abend aus? czy wychodzisz dzisiaj wieczorem?; die Haare/Zähne gehen ihm aus wychodzą mu włosy/wypadają mu zęby; das Geld geht aus pieniądze się kończą; Vorräte gehen aus zapasy się wyczerpują; gut/schlecht ausgehen dobrze/źle wypadać, dobrze/źle się kończyć; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem; jemanden leer ausgehen lassen pokazać komuś figę; davon ausgehen, dass... zakładać, że..., wychodzić z założenia, że...; Feuer geht aus ogień gaśnie; mit jemandem ausgehen pot. chodzić z kimś, spotykać się z kimś
anmachen czasownik macht an, machte an, hat angemacht przymocowywać, umieszczać, pot. włączać, zapalać das Licht/Feuer światło/ogień, gastr. przyprawiać, pot. podrywać, przystawiać się ein Mädchen do dziewczyny; sich anmachen etwas zu tun pot. zabierać się do robienia czegoś
wärmen czasownik wärmt, wärmte, hat gewärmt ogrzewać, grzać, trzymać ciepło; sich am Feuer wärmen grzać się przy ogniu; sich die Hände am Ofen wärmen grzać sobie ręce przy piecu; sie wärmt dem Baby die Milch ona podgrzewa dziecku mleko; der Ofen wärmt gut piec dobrze grzeje; er nahm sie in die Arme, um sie zu wärmen wziął ją w ramiona, żeby ją ogrzać; Wolle wärmt besser als Baumwolle wełna grzeje lepiej niż bawełna
bengalisch przymiotnik bengalski; bengalisches Feuer ogień bengalski
einstellen czasownik stellt ein, stellte ein, hat eingestellt wstawiać, nastawiać, regulować, przerywać, wstrzymywać, zawieszać, zaprzestawać, zaniechać, przyjmować do pracy; sich auf etwas einstellen nastawiać się na coś; eine Uhr einstellen nastawiać zegarek; die Produktion einstellen wstrzymywać produkcję; das Feuer einstellen wstrzymywać ogień; das Rauchen einstellen rzucać palenie
Flamme die (PL die Flammen) płomień; Feuer und Flamme sein lit. pałać entuzjazmem; in Flammen stehen stać w płomieniach, płonąć
Öl das (PL die Öle) olej, olejek, oliwa, ropa naftowa, olej silnikowy; pflanzliches Öl gastr. olej roślinny; Öl exportierende Länder kraje eksportujące ropę naftową; ätherisches Öl olejek eteryczny; Salat mit Essig und Öl anmachen przyprawiać sałatkę octem i olejem; Öl ins Feuer gießen przen. dolewać oliwy do ognia; rafiniertes/unrafiniertes Öl olej rafinowany/nierafinowany

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
teraźniejszy, zaznaczać, teraźniejszość, Altstadt, willen, wykładowca, niezbędnie, Unbefangenheit, unterrichten, Spontaneität, Sozialisation, przepraszam, Folge, piłka nożna, Selbstverwirklichung, spenden, Serie, Mineralwasser, Schläfrigkeit, siatkówka, scheu, zwingen, ogrodnik, ograbiać, Wochenende, raunen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 26-05-2024 10:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków