Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-13 23:42

Haseł: 67005
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Gott der (PL die Götter) rel. Bóg, bóg; an Gott glauben wierzyć w Boga; zu Gott beten modlić się do Boga; Gott sei Dank! dzięki Bogu!; grüß Gott! austr. płd-niem. szczęść Boże!; Gott hab ihn/sie selig! Panie świeć nad jego/jej duszą!; Gott behüte! uchowaj Boże!; hilf dir selbst, so hilft dir Gott strzeżonego Pan Bóg strzeże; Gottes Wege sind unergründlich niezbadane są wyroki Boże; wie Gott in Frankreich leben żyć jak u Pana Boga za piecem
2. Dank der (nur Singular) podziękowanie; vielen Dank dziękuję bardzo; Gott sei Dank pot. dzięki Bogu, Bogu niech będą dzięki
3. vergelten czasownik vergeltet, vergeltete, hat vergeltet odpłacać, oddawać, odwzajemniać, odwdzięczać się, rewanżować się; vergelt's Gott! Bóg zapłać!
4. Glaube der (GEN des Glaubens, nur Singular) wiara; der Glaube an Gott wiara w Boga
5. glauben czasownik glaubt, glaubte, hat geglaubt wierzyć; an Gott glauben wierzyć w Boga; jemandem glauben wierzyć komuś; ich glaube, dass... wierzę, że..., sądzę, że...; ich glaube, ja/nein sądzę, że tak/nie
6. Glauben der (nur Singular) wiara; der Glauben an Gott wiara w Boga; PATRZ Glaube (częstsze)
7. erbarmen czasownik erbarmt, erbarmte, hat erbarmt wzbudzać litość; sich einer Sache (GEN) erbarmen litować się nad czymś; Gott, erbarme Dich meiner zlituj się nade mną Boże
8. segnen czasownik segnet, segnete, hat gesegnet błogosławić, święcić; Gott segne dich niech Bóg cię błogosławi
9. lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
10. heimholen czasownik holt heim, holte heim, hat heimgeholt brać do domu; Gott hat ihn heimgeholt przen. Bóg zabrał go do siebie
11. bewahren czasownik bewahrt, bewahrte, hat bewahrt ustrzec, uchronić, zachowywać, dochowywać; ein Geheimnis bewahren dochowywać tajemnicy; Gott bewahre! broń Boże!
12. behüten czasownik behütet, behütete, hat behütet strzec, chronić, pilnować; ein Geheimnis behüten strzec tajemnicy; Gott behüte! pot. broń Boże!

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A