SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Gott der (PL die Götter) rel. Bóg, bóg; an Gott glauben wierzyć w Boga; zu Gott beten modlić się do Boga; Gott sei Dank! dzięki Bogu!; grüß Gott! austr. płd-niem. szczęść Boże!; Gott hab ihn/sie selig! Panie świeć nad jego/jej duszą!; Gott behüte! uchowaj Boże!; hilf dir selbst, so hilft dir Gott strzeżonego Pan Bóg strzeże; Gottes Wege sind unergründlich niezbadane są wyroki Boże; wie Gott in Frankreich leben żyć jak u Pana Boga za piecem
Dank der (nur Singular) podziękowanie; vielen Dank dziękuję bardzo; herzlichen Dank! serdecznie dziękuję!, serdeczne dzięki!; Gott sei Dank pot. dzięki Bogu, Bogu niech będą dzięki
vergelten czasownik vergilt, vergalt, hat vergolten odpłacać, oddawać, odwzajemniać, odwdzięczać się, rewanżować się; vergelt's Gott! Bóg zapłać!
spotten czasownik spottet, spottete, hat gespottet kpić, drwić; Gott läßt seiner nicht spotten Bóg nie dozwoli z siebie szydzić (Ga 6:8)
Glaube der (GEN des Glaubens, nur Singular) wiara; der Glaube an Gott wiara w Boga
glauben czasownik glaubt, glaubte, hat geglaubt wierzyć; an Gott glauben wierzyć w Boga; jemandem glauben wierzyć komuś; ich glaube, dass... wierzę, że..., sądzę, że...; ich glaube, ja/nein sądzę, że tak/nie; kaum zu glauben! nie do wiary!, wierzyć się nie chce!
Glauben der (nur Singular) wiara; der Glauben an Gott wiara w Boga; PATRZ Glaube (częstsze)
erbarmen czasownik erbarmt, erbarmte, hat erbarmt wzbudzać litość; sich einer Sache (GEN) erbarmen litować się nad czymś; Gott, erbarme Dich meiner zlituj się nade mną Boże
segnen czasownik segnet, segnete, hat gesegnet błogosławić, święcić; Gott segne dich niech Bóg cię błogosławi
lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
heimholen czasownik holt heim, holte heim, hat heimgeholt brać do domu; Gott hat ihn heimgeholt przen. Bóg zabrał go do siebie
bewahren czasownik bewahrt, bewahrte, hat bewahrt ustrzec, uchronić, zachowywać, dochowywać; ein Geheimnis bewahren dochowywać tajemnicy; Gott bewahre! broń Boże!
behüten czasownik behütet, behütete, hat behütet strzec, chronić, pilnować; ein Geheimnis behüten strzec tajemnicy; Gott behüte! pot. broń Boże!
beten czasownik betet, betete, hat gebetet modlić się zu Gott do Boga; für jemanden beten modlić się za kogoś; für jemandes Seele beten modlić się za czyjąś duszę; ein Vaterunser/den Rosenkranz beten odmawiać Ojcze Nasz/różaniec

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Assoziation, geistig, zwycięzca, zoffen, separacja, Organ, standrechtlich, tornado, Rattenplage, świecący, Schützenverein, Bündel, Täter, bedauernswert, bliski, einlesen, atlas, wciąż, gefrühstückt, artgerecht, Depp, ratsch, ratschen, skazany, zurichten, korpus

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków