SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Letzte der/die/das (PL die Letzten) ostatni, ostatnia, ostatnie; Helmut kam als Letzter Helmut przyszedł ostatni; ich gäbe das Letzte dafür hin oddałbym za to ostatnią koszulę
Wille der (GEN des Willens, PL die Willen) wola; der letzte/Letzte Wille ostatnia wola, testament; der starke Wille silna wola; etwas aus freiem Willen tun czynić coś z własnej woli; aus freiem Willen antworten prawn. odpowiadać z wolnej stopy
Abendmahl das (PL die Abendmahle) wieczerza; das Heilige Abendmahl rel. Wieczerza Pańska, komunia; das Abendmahl nehmen przyjmować komunię; das Letzte Abendmahl / Abendmahl Jesu rel. Ostatnia Wieczerza
letzte przymiotnik ostatnia (fem. Sg), ostatnie, ostatni (Pl); in letzter Zeit w ostatnim czasie
Mal das (PL die Male) raz, znak, znamię; nächstes Mal/das nächste Mal następnym razem, na drugi raz; zum ersten Mal po raz pierwszy; das ist das letzte Mal gewesen! żeby mi to było ostatni raz!; es ist das letzte Mal, dass... to ostatni raz, kiedy...; beim letzten Mal ostatnim razem
letztes przymiotnik ostatnie; das letzte Mal ostatni raz; zum letzten Mal ostatnim razem
Wort das (PL die Wörter oder die Worte) wyraz, słowo, słówko; Wort für Wort słowo w słowo; das ist mein letztes Wort to moje ostatnie słowo; das letzte Wort behalten przen. mieć ostatnie słowo; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo; mit anderen Worten innymi słowy; eine Summe in Worten schreiben napisać sumę słownie; ich komme nicht auf das Wort nie mogę znaleźć tego słowa, to słowo nie przychodzi mi do głowy
Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin; eine Frist einhalten dotrzymywać terminu; die Frist für Reklamationen ist verstrichen/überschritten termin reklamacji został przekroczony; nach/vor Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist po upływie/przed upływem ustawowo przewidzianego terminu; vertragliche Frist termin umowny, termin ustalony w umowie; eine Frist verlängern przedłużać termin
Sargnagel der (PL die Sargnägel) gwóźdź do trumny, pot. żart. papieros; der letzte Sargnagel przen. ostatni gwóźdź do trumny
Bastion die (PL die Bastionen) bastion, twierdza; die letzte Bastion przen. ostatni bastion
Woche die (PL die Wochen) tydzień; in einer Woche za tydzień; unter der Woche w tygodniu, w ciągu tygodnia; diese/nächste/vorige Woche w tym/przyszłym/zeszłym tygodniu; letzte Woche w zeszłym tygodniu
Geleit das (PL die Geleite) eskorta, konwój; das (nur Singular) lit. posługa, bezpieczeństwo; freies/sicheres Geleit bezpieczeństwo osobiste, list żelazny; jemandem das letzte Geleit geben oddać komuś ostatnią posługę
Hemd das (PL die Hemden) koszula, podkoszulek; ein weißes Hemd anziehen zakładać białą koszulę; das Hemd in die Hose stecken wpuszczać koszulę w spodnie; er trug sein Hemd über der Brust geöffnet nosił koszulę rozpiętą na piersiach; das letzte/sein letztes Hemd hergeben przen. oddać ostatnią koszulę; jemanden bis aufs Hemd ausziehen/ausplündern przen. obrabować kogoś do cna
Tezett das (PL die Tezetts) zbitek liter t i z; bis ins letzte/bis zum Tezett co do joty, od a do z
Schrei der (PL die Schreie) krzyk; der letzte Schrei ostatni krzyk (mody)
verregnet przymiotnik zamoknięty, deszczowy; der letzte Sommer war verregnet ostatnie lato było deszczowe
Termin der (PL die Termine) termin; einen Termin festlegen/verabreden ustalać/uzgadniać termin; der letzte termin ostateczny termin; einen Termin einhalten dotrzymywać terminu; etwas auf einen späteren Termin verschieben przesuwać coś na późniejszy termin; an feste Termine gebunden sein być związanym stałymi terminami; der Termin kommt näher termin zbliża się; einen Termin überschreiten przekraczać termin; einen Termin beim Arzt haben mieć umówioną wizytę u lekarza

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Ball, Hinweg, Sachleistung, herkommen, zamożny, biedny, Umstellung, oczarować, licencjat, zaczarować, Fuhrpark, żądać, akta, Mohn, grübeln, netter, lobenswert, bedauerlich, orzechy, Pfingsten, odbiornik, zmuszać, Vorräte, szaty, poradzić, Raute

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 02-11-2023 00:31


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków