SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

Liste die (PL die Listen) lista; sich in eine Liste eintragen wpisywać się na listę; auf der schwarzen Liste stehen pot. być na czarnej liście
To-do-Liste die (PL die To-do-Listen) lista do zrobienia, lista zadań
aufstellen czasownik stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć; eine Liste aufstellen sporządzać listę; eine Hypothese aufstellen wysuwać hipotezę; sich aufstellen ustawiać się; eine Falle aufstellen zastawiać pułapkę
erstellen czasownik erstellt, erstellte, hat erstellt budować, wznosić, sporządzać, wykonywać; ein Gebäude/Wohnungen erstellen wznosić budynek/mieszkania; einen Text/eine Liste/ein Gutachten erstellen sporządzać tekst/listę/ekspertyzę
oben przysłówek na górze, w górze, u góry; oben auf der Liste na początku listy; nach oben gehen iść na górę (na wyższe piętro); oben erwähnt wyżej wymieniony; siehe oben patrz wyżej; ganz nach oben na sam szczyt
listen czasownik listet, listete, hat gelistet prowadzić listę, zestawiać listę, dawn. sport wprowadzić podstępem den Ball ins Tor piłkę do bramki
auflisten czasownik listet auf, listete auf, hat aufgelistet sporządzać listę
durchchecken czasownik checkt durch, checkte durch, hat durchgecheckt sprawdzać die Passagierliste listę pasażerów, zgłaszać do odprawy, przen. przebadać; ich muss mal wieder zum Arzt gehen und mich durchchecken lassen znów muszę iść do lekarza i dać się przebadać

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Anwerbung, Position, obracać, zakręcać, moderator, Dreadlocks, Minderwertigkeit, korespondencja, verwöhnt, dredy, utknąć, vermengen, również, schmelzen, Feuertaufe, Ansprache, Aufklärung, lokomotywa, Alkohol, wchłaniać, worek, bokobrody, zurückziehen, manchmal, czad, feucht

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków