SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
Macht die (PL die Mächte) władza, siła, moc, potęga, upoważnienie; an die Macht kommen dochodzić do władzy; die Macht ausüben/ergreifen sprawować/obejmować władzę; Macht über jemanden haben mieć nad kimś władzę; die Macht der Gewohnheit siła przyzwyczajenia; an der Macht bleiben utrzymywać się przy władzy
Begierde die (PL die Begierden) żądza, pożądanie; Begierde nach Besitz/Macht żądza posiadania/władzy
zugrunde przysłówek zugrunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; zugrunde legen brać za podstawę; zugrunde liegen być podstawą/fundamentem czegoś; zugrunde richten destruować, gubić, rujnować, wyniszczać, zaprzepaszczać; das römische Weltreich ist trotz seiner Macht und seines Reichtums zugrunde gegangen Cesarstwo Rzymskie upadło pomimo swojej potęgi i bogactwa
gieren czasownik giert, gierte, hat gegiert lit. pożądać, pragnąć, łaknąć nach etwas czegoś, naut. schodzić z kursu (pod wpływem fali); nach Macht gieren pożądać władzy
machen czasownik macht, machte, hat gemacht robić, porabiać, czynić, przyrządzać; Kaffee machen przyrządzać kawę; Aufsehen machen wzbudzać sensację; zwei mal zwei macht vier dwa razy dwa jest cztery; was/wie viel macht das? ile płacę?; was macht sie beruflich? czym ona zajmuje się zawodowo?; mach das nicht noch mal! nie rób tego więcej!; mach's gut! trzymaj się!; nun mach schon! pot. pospiesz się!; das macht nicht! nic nie szkodzi!
ausmachen czasownik macht aus, machte aus, hat ausgemacht stanowić, tworzyć, wynosić, umawiać, uzgadniać, załatwiać, rozpoznawać, pot. wyłączać, gasić; jemandem nichts ausmachen nie robić różnicy; das macht mir nichts aus to mi nie robi różnicy, to mi nie przeszkadza; das Licht ausmachen gasić światło
gleichmachen czasownik macht gleich, machte gleich, hat gleichgemacht zrównywać, wyrównywać, niwelować dem Erdboden z ziemią
wettmachen czasownik macht wett, machte wett, hat wettgemacht nadrabiać, naprawiać
einmachen czasownik macht ein, machte ein, hat eingemacht marynować, kisić, konserwować
daranmachen czasownik macht daran, machte daran, hat darangemacht pot. przyczepiać; sich daranmachen zaczynać, zabierać się
kundmachen czasownik macht kund, machte kund, hat kundgemacht austr. form. dawn. zawiadamiać
zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
bearbeiten czasownik bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet opracowywać, obrabiać; ein Thema bearbeiten opracowywać temat; jemaden bearbeiten, dass er etwas macht urabiać kogoś, aby coś zrobił
wegmachen czasownik macht weg, machte weg, hat weggemacht usuwać; sich wegmachen oddalać się, wynosić się
weitermachen czasownik macht weiter, machte weiter, hat weitergemacht kontynuować
mitmachen czasownik macht mit, machte mit, hat mitgemacht współuczestniczyć, pot. dopisywać, nie zawodzić; glücklicherweise hat das Wetter mitgemacht na szczęście pogoda dopisała
runtermachen czasownik macht runter, machte runter, hat runtergemacht pot. zbesztać, zjechać
freimachen czasownik macht frei, machte frei, hat freigemacht zwalniać, opłacać; sich freimachen brać sobie wolne
nachmachen czasownik macht nach, machte nach, hat nachgemacht naśladować, fałszować, podrabiać
Übung die (PL die Übungen) ćwiczenie, wprawa, trening, ćwiczenia (wojskowe, na uczelni); Übung macht den Meister ćwiczenie czyni mistrza; zur Übung dla wprawy; aus der Übung kommen wychodzić z wprawy
großmachen czasownik macht groß, machte groß, hat großgemacht; sich großmachen pot. chełpić się, odstawiać ważniaka
hermachen czasownik macht her, machte her / hermachte, hat hergemacht; sich hermachen napadać, rzucać się über jemanden na kogoś
schönmachen czasownik macht schön, machte schön, hat schöngemacht pot. upiększać, robić na bóstwo; sich schönmachen robić się na bóstwo
losmachen czasownik macht los, machte los, hat losgemacht odwiązywać, odrywać
bekannt machen czasownik macht bekannt, machte bekannt, hat bekannt gemacht rozgłaszać, nagłaśniać, upubliczniać etwas coś
blaumachen czasownik macht blau, machte blau, hat blaugemacht pot. obijać się, bumelować
Schwalbe die (PL die Schwalben) orn. jaskółka; eine Schwalbe macht noch keinen Sommer jedna jaskółka wiosny nie czyni
kaputtmachen czasownik macht kaputt, machte kaputt, hat kaputtgemacht psuć, niszczyć, łamać, rujnować; sich kaputtmachen niszczyć się, rujnować się
kaltmachen czasownik macht kalt, machte kalt, hat kaltgemacht; jemanden kaltmachen pot. sprzątnąć kogoś
man zaimek nieokreślony man sagt mówią, mówi się; man darf wolno; wie macht man das? jak się to robi?; man soll należy, powinno się; man kann można

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
rückwirkend, przezroczysty, jeżowiec, Krankenschein, Krankmeldung, bolesny, Heide, Samstagabend, Alternative, rucken, Ruß, wgniecenie, Kalenderjahr, Dieb, verpflichtend, Dornröschen, registrieren, Belegung, Workshop, zersägt, parallel, zerschlägt, Mangel, kassieren, mitkommen, quittieren

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-06-2024 22:29


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków