SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
Root-Rechte PL infor. uprawnienia roota
Rechte die (PL die Rechten) prawa ręka, także polit. prawica; der/die (PL die Rechten) prawicowiec
abtreten czasownik tritt ab, trat ab, ist/hat abgetreten schodzić, ustępować / odstępować, wycierać; von der Bühne abtreten schodzić ze sceny; vom Amt abtreten ustępować z urzędu; jemandem etwas abtreten odstępować coś komuś; Schuhe abtreten wycierać buty; seine Rechte an einen anderen abtreten cedować swoje prawa na kogoś innego
einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
äußerste przymiotnik ostatni, ostateczny, najodleglejszy, skrajny, największy; eine Sache von äußerster Bedeutung sprawa największej wagi; die äußerste Rechte skrajna prawica
eingreifen czasownik greift ein, griff ein, hat eingegriffen ingerować, interweniować, wkraczać, wtrącać się, tech. zazębiać się; in fremde Rechte eingreiffen naruszać cudze prawa
Recht das (PL die Rechte) prawo, słuszność, racja; ein Recht auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś; Sie haben das Recht auf einen Anwalt ma Pan/Pani prawo do adwokata; ein Recht ausüben korzystać z prawa; Recht haben / im Recht sein mieć rację, mieć słuszność; zu/mit Recht słusznie; jemandem Recht geben przyznawać komuś rację/słuszność, zgadzać się z kimś; du hast ganz Recht masz całkowitą słuszność
Anspruch der (PL die Ansprüche) roszczenie, prawo; etwas in Anspruch nehmen korzystać z czegoś; seine Rechte in Anspruch nehmen korzystać ze swoich praw; ein Angebot in Anspruch nehmen skorzystać z oferty; einen Anspruch erheben wysuwać roszczenia, rościć sobie pretensje; viel Zeit in Anspruch nehmen zabierać wiele czasu; Anspruch auf etwas (AKK) haben mieć prawo do czegoś, być uprawnionym do czegoś
sichern czasownik sichert, sicherte, hat gesichert zabezpieczać, chronić, ochraniać, zapewniać, ryglować; jemandem etwas sichern zapewniać coś komuś; sich (DAT) etwas sichern zapewniać sobie coś; vor Zugriff sichern infor. zabezpieczać przed dostępem; Spuren/den Tatort sichern zabezpieczać ślady/miejsce przestępstwa; seine Rechte sichern zabezpieczać swoje prawa
vorbehalten czasownik behält vor, behielt vor, hat vorbehalten zatrzymywać, zachowywać, rezerwować, zastrzegać sich (DAT) etwas sobie coś; Änderungen vorbehalten z zastrzeżeniem wprowadzania zmian; alle Rechte vorbehalten wszelkie prawa zastrzeżone
recht przymiotnik, przysłówek także przen. prawy, właściwy, odpowiedni, słuszny, porządny, konkretny, naprawdę, słusznie; die rechte Seite prawa strona; rechte Hand prawa ręka, prawica; die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut nie wie lewica, co czyni prawica; rechter Hand z prawej strony, po prawicy, na prawicy; jemandem recht geben przyznawać komuś rację/słuszność, zgadzać się z kimś; ist es dir recht, wenn...? będzie ci odpowiadać, jeśli...?, czy masz coś przeciwko, jeżeli...?; es jemandem recht machen dogadzać komuś; man kann es nicht allen recht machen nie sposób dogodzić wszystkim
rechen czasownik recht, rechte, hat gerecht płd-niem. austr. szwajc. grabić
Maustaste die (PL die Maustasten) infor. klawisz myszy; linke/rechte Maustaste lewy/prawy klawisz myszy
Hemisphäre die (PL die Hemisphären) półkula, hemisfera; die nördliche/südliche Hemisphäre geo. półkula południowa/północna; die linke/rechte Hemisphäre anat. lewa/prawa półkula
Gerade die (PL die Geraden) mat. linia prosta; eine rechte/linke Gerade sport prawy/lewy prosty
Flügel der (PL die Flügel) skrzydło, muz. fortepian, mil. flanka; mit den Flügeln schlagen trzepotać skrzydłami; jemandem die Flügel stutzen przen. podcinać komuś skrzydła; der linke Flügel des Gebäudes lewe skrzydło budynku; im westlichen Flügel des Schlosses w zachodnim skrzydle zamku; auf dem Flügel spielen grać na fortepianie; die Flügel der Windmühle łopaty wiatraka; der rechte Flügel der Partei prawe skrzydło partii

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dziękuję, wola, z powrotem, Kittel, konto bankowe, Fernstudium, Entsendung, energia, Test, Gehängte, konto w banku, email, porażenie, przeszukiwać, szacunek, stop, Tankstelle, przeliczenie, tyć, versehentlich, Typ, Genesung, stukać, singapurski, niektórych, zdrowia

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 27-01-2024 15:55


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków