SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Feuer das (nur Singular) ogień, pożar, ognisko, zapał, mil. ogień, ostrzał; Feuer anmachen wzniecać ogień; Feuer anzünden rozpalać ogień; Feuer legen podkładać ogień, podpalać; das olympische Feuer znicz olimpijski; Feuer speiend zionący ogniem, buchający ogniem; jemandem Feuer geben pot. podać komuś ogień; haben Sie Feuer? ma pan/pani ogień?; mit dem Feuer spielen przen. igrać z ogniem; das Spielen mit dem Feuer igranie z ogniem; Feuer fangen przen. zapalać się, zakochać się, złapać bakcyla
schummeln czasownik schummelt, schummelte, hat geschummelt oszukiwać; beim Spielen schummeln oszukiwać przy grze; bei der Klassenarbeit schummeln ściągać na klasówce; einen Brief schummeln przemycić list
Geige die (PL die Geigen) muz. skrzypce; Geige spielen grać na skrzypcach; er spielt im Orchester die erste Geige on gra w orkiestrze w sekcji pierwszych skrzypiec; die erste Geige spielen przen. grać pierwsze skrzypce, odgrywać główną rolę; die zweite Geige spielen przen. odgrywać podrzędną rolę
spielen czasownik spielt, spielte, hat gespielt grać, bawić się; ich spiele Flöte gram na flecie; ich spiele mit meiner Katze bawię się z moim kotem
Gendarm der (PL die Gendarmen) żandarm; Räuber und Gendarm spielen bawić się w policjantów i złodziei
Unterzahl die (nur Singular); in Unterzahl spielen sport grać w niepełnym składzie
verstecken czasownik versteckt, versteckte, hat versteckt ukrywać, chować; sich verstecken chować się; mit jemandem Verstecken spielen bawić się z kimś w chowanego
Auto das (PL die Autos) samochód, auto; Auto fahren prowadzić samochód; mit dem Auto fahren jechać samochodem; sie fährt gut Auto ona dobrze prowadzi; mit dem Auto unterwegs sein być w podróży samochodem; mit Autos spielen bawić się samochodzikami
Gernegroß der (PL die Gernegroße) pot. ważniak; den Gernegroß spielen udawać ważniaka
Computerspiel das (PL die Computerspiele) gra komputerowa; Computerspiele spielen grać w gry komputerowe
Feder die (PL die Federn) pióro (ptasie), pióro, stalówka, pierze, pot. bety, pościel, tech. resor, sprężyna; die Feder führen sekretarzować, protokołować; mit der Feder piórem; sich mit fremden Federn schmücken stroić się w cudze piórka; das stammt aus seiner Feder to wyszło spod jego pióra; alle Federn spielen lassen przen. poruszyć wszystkie sprężyny
Federball der (PL die Federbälle) sport kometka, badminton; Federball spielen grać w badmintona
Hickelkasten der (nur Singular) gra w klasy; Hickelkasten spielen grać w klasy
Leberwurst die (PL die Leberwürste) gastr. wątrobianka, kiszka pasztetowa; beleidigte Leberwurst pot. przen. obrażalski/obrażalska; die beleidigte Leberwurst spielen pot. przen. dąsać się
Ball der (PL die Bälle) piłka, bal; Ball spielen grać w piłkę; auf dem Ball na balu
Kinderspielplatz der (PL die Kinderspielplätze) plac zabaw dla dzieci; am Kinderspielplatz spielen bawić się na placu zabaw
Volleyball der (nur Singular) sport siatkówka, piłka siatkowa; Volleyball spielen grać w siatkówkę
Beziehung die (PL die Beziehungen) wzgląd, stosunek, związek, kontakt; zu jemandem Beziehungen unterhalten utrzymywać z kimś stosunki; internationale Beziehungen stosunki międzynarodowe; Ursache-Wirkung-Beziehung związek przyczynowo-skutkowy; seine Beziehungen spielen lassen używać swoich wpływów
Nummer die (PL die Nummern) numer, liczba; laufende Nummer numer porządkowy; die Nummer auf der Adresse stimmt nicht numer domu w adresie się nie zgadza; der Artikel stand in der letzten Nummer ten artykuł był w ostatnim numerze; haben Sie den Pullover eine Nummer größer? mają Państwo sweter o rozmiar większy?; die Band wird im heutigen Konzert einige beliebte ältere Nummern spielen zespół zagra podczas dzisiejszego koncertu kilka ulubionych starych numerów; eine Nummer schieben pot. mieć z kimś szybki numerek
Bockspringen das (nur Singular) sport skoki przez kozła; Bockspringen spielen bawić się w przeskakiwanie przez kogoś
fangen czasownik fängt, fing, hat gefangen łapać, łowić, chwytać, ujmować, przytrzymywać, przydybać; einen Dieb fangen przydybać złodzieja; Fangen spielen bawić się w berka; Feuer fangen zajmować się ogniem, zapalać się; gefangen nehmen brać do niewoli, niewolić, uwięzić, aresztować
Verbindung die (PL die Verbindungen) związek, połączenie, powiązanie, chem. związek, tel. łączność; in Verbindung mit etwas w połączeniu z czymś, w związku z czymś; seine Verbindungen spielen lassen używać swoich powiązań, uruchamiać swoje koneksje
Schach das (PL die Schachs) szachy, szach; eine Partie Schach partia szachów; dem König Schach bieten dać szacha królowi; Schach spielen grać w szachy
Baseball der (PL die Baseball) sport baseball, bejsbol; Baseball spielen grać w bejsbol; (PL die Baseballs) piłeczka do bejsbola
Fußball der (PL die Fußbälle) sport piłka nożna, futbol; Fußball spielen grać w piłkę nożną
Blindekuh die (nur Singular) ciuciubabka; Blindekuh spielen bawić się w ciuciubabkę
Katz die (nur Singular); Katz und Maus mit jemandem spielen pot. bawić się z kimś w kotka i myszkę; das ist für die Katz pot. to jest do kitu, to jest do bani, to jest psu na budę, to jest nic nie warte
Skat der (PL die Skate/Skats) sport gra w skata, skat; eine Runde Skat spielen grać rundę skata
Gitarre die (PL die Gitarren) muz. gitara; Gitarre spielen grać na gitarze
Domino das (PL die Dominos) domino; Domino spielen grać w domino

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
mäandern, uznanie, entzerren, morga, mój, haptisch, Spokojny, Anstiftung, sznurki, Herrenhaus, dworek, Sänfte, Eiszapfen, aufwärmen, autobiograficzny, shoah, wuchern, kontaminiert, trafić, Busch, trafił, Mähren, suchej, Spieler, abstumpfen, anhäufen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 29-04-2024 23:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków