SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

Tief das (PL die Tiefs) meteo. niż, niż baryczny, pot. depresja; ein ausgedehntes Tief rozbudowany niż; das Tief rückt näher/zieht ab niż nadciąga/odsuwa się
tief przymiotnik, przysłówek głęboki, niski, głęboko, nisko; tiefe Temperatur niska temperatura; ein tiefer Ton niski dźwięk
durchatmen czasownik atmet durch, atmete durch, hat durchgeatmet odetchnąć, oddychać głęboko; tief durchatmen głęboko odetchnąć, wziąć głęboki oddech
beeindrucken czasownik beeindruckt, beeindruckte, hat beeindruckt wywierać wrażenie jemanden na kimś; von jemandem/etwas beeindruckt sein być pod wrażeniem kogoś/czegoś; jemanden tief beeindrucken wywierać na kimś głębokie wrażenie; davon lasse ich mich nicht beeindrucken to mi nie zaimponuje
schürfen czasownik schürft, schürfte, hat geschürft wydobywać odkrywkowo, poszukiwać, odgarniać, niwelować, obcierać, zadrapać, zadrasnąć; nach Mineralien schürfen poszukiwać minerałów; sich schürfen zadrapać się, zadrasnąć się; tief schürfend nurtujący
Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie
einsenken czasownik senkt ein, senkte ein, hat eingesenkt opuszczać, spuszczać, zanurzać; sich in jemandes Seele tief einsenken poet. wryć się głęboko w czyjąś duszę

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zarobek, erledigen, Wahlkreis, Parlamentswahl, aufholen, hochrangig, Kaltfront, umfangreich, verschieben, sekwencja, Stränge, anstrengen, Kumulus, Weltschmerz, Begünstigte, Angabe, piosenkarz, Zirrus, arbeiten, anbieten, sehen, rufen, pomoc, prawda, Kabine, Tiefdruckgebiet

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 21-04-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków