aussehen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-01 11:34

  • Haseł: 58325


1. aussehen czasownik sieht aus, sah aus, hat ausgesehen wyglądać, wypatrywać; krank aussehen wyglądać na chorego; gut/schlecht aussehen dobrze/źle wyglądać; gut aussehend przystojny
2. Aussehen das (nur Singular) wygląd; jemanden nach dem Aussehen beurteilen oceniać kogoś po wyglądzie; auf das Aussehen achten przywiązywać wagę do wyglądu
3. unausgeschlafen przymiotnik niewyspany; unausgeschlafen aussehen wyglądać na niewyspanego
4. sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
5. anders przysłówek inaczej; anders aussehen wyglądać inaczej; irgendwo anders gdzie indziej
6. müde przymiotnik zmęczony, znużony, znudzony; von etwas müde sein być czymś zmęczonym; müde aussehen wyglądać na zmęczonego
7. blühen czasownik blüht, blühte, hat geblüht kwitnąć, rozkwitać; blühend aussehen wyglądać kwitnąco
8. blühend przymiotnik, przysłówek kwitnący, kwitnąco; ein blühendes Aussehen świeży wygląd; ein blühender Unsinn skończony bezsens
9. abstoßend przymiotnik odpychający, odrażający; abstoßendes Aussehen/Benehmen odpychający wygląd / odrażające zachowanie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.