SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
nah przymiotnik (näher, am nächsten) bliski, niedaleki
nahe przymiotnik, przysłówek (näher = bliższy, nächst = najbliższy) bliski, niedaleki, blisko, w pobliżu; nahe am Bahnhof blisko dworca; nahe liegen nasuwać się; nahe liegend blisko położony, nasuwający się, zrozumiały, oczywisty; jemadem etwas näher bringen przybliżać coś komuś, zaznajamiać kogoś z czymś; jemandem nahe gehen poruszyć kogoś, wstrząsnąć kimś; jemandem zu nahe treten urażać kogoś, sprawiać komuś przykrość; przyimek +DAT blisko, w pobliżu
Verwandte der/die (PL die Verwandten) krewny, bliski, krewna; angeheiratete Verwandte powinowaty
zeitnah przymiotnik aktualny, bliski
naturnah przymiotnik, przysłówek naturalny, ekologiczny, bliski natury, naturalnie, ekologicznie, blisko natury
Duzfreund der (PL die Duzfreunde) serdeczny przyjaciel, bliski przyjaciel
Nahbereich der (PL die Nahbereiche) bliska odległość, bliski rejon
Leidtragende der/die (PL die Leidtragenden) bliski zmarłego, pozostający w żałobie, ponoszący konsekwencje, ofiara / bliska zmarłego, pozostająca w żałobie, ponosząca konsekwencje
Hinterbliebene der/die (PL die Hinterbliebenen) bliski zmarłego, członek rodziny zmarłego / bliska zmarłego, członkini rodziny zmarłego; PL rodzina zmarłego
bürgernah przymiotnik przyjazny ludziom, bliski szaremu obywatelowi (polityka)
realitätsnah przymiotnik bliski rzeczywistości, realistyczny
innig przymiotnik, przysłówek głęboki, ogromny, bliski; jemandem innig verbunden sein być z kimś blisko związanym
Bekannte der/die (PL die Bekannten) znajomy, znajoma; ein enger Bekannter bliski znajomy
vertraut przymiotnik, przysłówek poufały, zażyły, bliski, dobrze znany, swojski, poufale, zażyle, swojsko; sich mit etwas vertraut machen zapoznawać się z czymś, zaznajamiać się z czymś; forma Partizip Perfekt czasownika vertrauen
Nahost kein Artikel (nur Singular) Bliski Wschód; aus Nahost z Bliskiego Wschodu; in Nahost na Bliskim Wschodzie
Osten der (nur Singular) wschód; gegen Osten ku wschodowi; im Osten na wschodzie; im Osten von... na wschód od...; nach Osten na wschód; der Nahe Osten geo. Bliski Wschód; der Ferne Osten geo. Daleki Wschód

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
prochy, podaż, ciemny, miękki, vermag, All, einengen, eckig, lau, Balte, Nichts, Anwältin, Anstreicher, Sprechstunde, Klinik, hantieren, Landemodul, anbringen, Rollenspiel, gewollt, udusić, Verbrechen, verbiegen, Füllhorn, Hydrogencarbonat, Kalium

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 20-04-2024 01:05


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków