•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. brachte czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika bringen
2. herbeibringen czasownik bringt herbei, brachte herbei, hat herbeigebracht dostarczać, sprowadzać, przynosić
3. wegbringen czasownik bringt weg, brachte weg, hat weggebracht wynosić, wywozić, odnosić, zabierać, usuwać, odprowadzać, wyprowadzać
4. unterbringen czasownik bringt unter, brachte unter, hat untergebracht umieszczać, lokować, pot. załatwiać pracę, załatwiać posadę
5. anbringen czasownik bringt an, brachte an, hat angebracht przynosić, umieszczać, lokować, wydawać (za mąż), zbywać, przymocowywać, przyczepiać, instalować, przytaczać, wnosić; ein Gesuch anbringen wnosić podanie; seine Gründe anbringen przytaczać swoje powody
6. herbringen czasownik bringt her, brachte her, hat hergebracht przynosić, sprowadzać
7. vorbringen czasownik bringt vor, brachte vor, hat vorgebracht opowiadać, podawać (powody), wyrażać (życzenie), wysuwać (żądania)
8. rausbringen czasownik bringt raus, brachte raus, hat rausgebracht pot. wynosić; den Müll rausbringen wyrzucać śmieci
9. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
10. fortbringen czasownik bringt fort, brachte fort, hat fortgebracht usuwać, wynosić, wywozić, odnosić, odwozić, wyprowadzać, odprowadzać
11. durchbringen czasownik bringt durch, brachte durch, hat durchgebracht przenosić den Schrank szafę, przeforsować ein Gesetz/Kandidaten ustawę/kandydatów; einen Prüfling durchbringen przepuścić egzaminowanego; jemanden durchbringen utrzymywać kogoś; sein ganzes Vermögen durchbringen roztrwonić cały swój majątek
12. hereinbringen czasownik bringt herein, brachte herein, hat hereingebracht wnosić do środka, nadrabiać
13. abbringen czasownik bringt ab, brachte ab, hat abgebracht odwodzić jemanden von etwas kogoś od czegoś; von einer Gewohnheit abbringen odzwyczajać
14. voranbringen czasownik bringt voran, brachte voran, hat vorangebracht posuwać naprzód die Entwicklung rozwój
15. reinbringen czasownik bringt rein, brachte rein, hat reingebracht pot. wnosić do środka, nadrabiać
16. durcheinander bringen czasownik bringt durcheinander, brachte durcheinander, hat durcheinander gebracht wytrącać z rytmu, zmieszać całkowicie
17. umbringen czasownik bringt um, brachte um, hat umgebracht zabijać, pozbawiać życia, zamęczać; sich vor Arbeit umbringen przen. zamęczać się pracą; sich umbringen zabijać się, popełniać samobójstwo
18. wiederbringen czasownik bringt wieder, brachte wieder, hat wiedergebracht przynosić z powrotem, odnosić z powrotem
19. bringen czasownik bringt, brachte, hat gebracht przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, donosić, zanosić, podwozić; Glück/Unglück bringen przynosić szczęście / sprowadzać nieszczęście; einen Arzt bringen sprowadzać lekarza; Früchte bringen dawać owoce, wydawać owoce; Hilfe bringen przychodzić z pomocą; zur Welt bringen wydawać na świat, rodzić; jemandem Ruhm bringen przysparzać komuś sławy; etwas zu Ende bringen doprowadzać coś do końca; etwas zu Papier bringen przelewać coś na papier; jemanden um etwas bringen pozbawiać kogoś czegoś; jemanden um die Ecke bringen pot. ukatrupiać kogoś; es zu etwas bringen pot. dorobić się czegoś, wypracować coś
20. entgegenbringen czasownik bringt entgegen, brachte entgegen, hat entgegengebracht okazywać, przejawiać, darzyć; jemandem Vertrauen entgegenbringen okazywać komuś zaufanie, darzyć kogoś zaufaniem
21. hinaufbringen czasownik bringt hinauf, brachte hinauf, hat hinaufgebracht wnosić na górę
22. Verlegenheit die (nur Singular) zakłopotanie; (PL die Verlegenheiten) kłopot, tarapaty; in Verlegenheit kommen/geraten wpaść w zakłopotanie; jemanden in Verlegenheit bringen wprawić kogoś w zakłopotanie; sie brachte ihn mit ihren Fragen in Verlegenheit wprawiła go swoimi pytaniami w zakłopotanie; in finanzieller Verlegenheit sein być w tarapatach finansowych
23. zubringen czasownik bringt zu, brachte zu, hat zugebracht przynosić
24. hinbringen czasownik bringt hin, brachte hin, hat hingebracht odprowadzać, zaprowadzać jemanden kogoś, zanosić, spędzać (czas)
25. beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
26. einbringen czasownik bringt ein, brachte ein, hat eingebracht dowozić, zwozić, przynosić korzyści, przynosić zyski, wnosić, przedkładać; eine Resolution einbringen przedkładać rezolucję; Kapital in die Gesellschaft einbringen wnosić kapitał do spółki; Ärger einbringen przynosić kłopoty
27. herausbringen czasownik bringt heraus, brachte heraus, hat herausgebracht wynosić, wyprowadzać, pot. odkrywać, wydobywać na jaw; ein Buch herausbringen wydawać książkę; ein Drama herausbringen wystawiać dramat
28. zurückbringen czasownik bringt zurück, brachte zurück, hat zurückgebracht odnosić (z powrotem)
29. mitbringen czasownik bringt mit, brachte mit, hat mitgebracht; + AKK przynosić ze sobą, przyprowadzać ze sobą, wnosić (wiedzę), spełniać (wymogi)

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.