Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-22 21:42

Haseł: 67835
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Charakter der (PL die Charaktere) charakter, osobowość, właściwość, postać; einen guten/schwierigen Charakter haben mieć dobry/trudny charakter; etwas formt den Charakter coś kształtuje charakter; der bösartige Charakter einer Geschwulst złośliwa postać nowotworu; die Besprechung hatte vertraulichen Charakter narada miała poufny charakter; die Charaktere in einem Roman bohaterowie powieści
2. Gemüt das (PL die Gemüter) usposobienie, charakter; er hat kein Gemüt jest bez serca; ein zartes/empfindliches Gemüt łagodne/wrażliwe usposobienie; die Gemüter erhitzen podgrzewać emocje, rozpalać umysły; einfachere Gemüter przen. proste umysły, prości ludzie; jemandem aufs Gemüt schlagen przygnębiać kogoś; etwas legt sich jemanden aufs Gemüt pot. coś działa komuś na nerwy
3. Profil das (PL die Profile) profil, charakter, wizerunek, mot. bieżnik; im Profil z profilu
4. Wesensart die (PL die Wesensarten) usposobienie, charakter, natura, sposób bycia
5. verweltlichen czasownik verweltlicht, verweltlichte, hat verweltlicht zeświecczać, sekularyzować, nadawać świecki charakter; (ist verweltlicht) zeświecczać się, sekularyzować się, przyjmować świecki charakter
6. unstet przymiotnik niestały, niespokojny; ein unsteter Blick niespokojne spojrzenie; er hat ein unstetes Wesen on ma niespokojny charakter
7. Lokalität die (PL die Lokalitäten) miejscowy charakter, pot. lokal, knajpa
8. Zeitbörse die (PL die Zeitbörsen) giełda usług wzajemnych, w ramach kórej każda praca bez względu na swój charakter wyceniana jest wyłącznie w oparciu o czas jej wykonania
9. charakterbildend przymiotnik kształtujący charakter
10. Demonstrationscharakter der (nur Singular) demonstracyjny charakter des Projekts projektu
11. Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
12. Handschrift die (PL die Handschriften) pismo odręczne, rękopis, charakter pisma
13. Allgemeingültigkeit die (nur Singular) powszechne obowiązywanie, uniwersalny charakter
14. Deutschtum das (nur Singular) niemieckość, duch niemiecki, niemiecki charakter narodowy, przynależność do narodu niemieckiego, Niemcy (na obczyźnie)
15. Wesen das (PL die Wesen) stworzenie, istota; ein kleines Wesen maleństwo, zool. żyjątko; das (nur Singular) filoz. byt, istnienie, jestestwo, istota rzeczy, usposobienie, charakter, natura, dawn. postępowanie; vom Wesen her... ze swojej istoty...
16. Gepräge das (PL die Gepräge) piętno, odcisk, cecha, znamię, charakter
17. Schrift die (PL die Schriften) pismo, charakter pisma, dzieło literackie; gesammelte Schriften pisma zebrane, dzieła zebrane; die Heilige Schrift Pismo Święte
18. prozesshaft przymiotnik mający charakter procesu
19. Note die (PL die Noten) ocena, nota, banknot, muz. nuta, nuty, partytura; eine diplomatische Note nota dyplomatyczna; ganze Note muz. cała nuta; halbe Note muz. półnuta; nach Noten spielen grać z nut; etwas (DAT) seine persönliche Note geben nadawać czemuś indywidualny charakter
20. Schriftzug der (PL die Schriftzüge) pociągnięcie piórem, charakter pisma, logo
21. Natur die (PL die Naturen) natura, przyroda, charakter; von Natur aus z natury, z natury rzeczy; von Natur aus geschwätzig sein być gadatliwym z natury; die Natur bewundern podziwiać przyrodę; am Busen der Natur przen. na łonie natury, na łonie przyrody

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A