SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
weitab przysłówek daleko; weitab vom Schuss w bezpiecznej odległości
weithin przysłówek daleko
weithinaus przysłówek daleko
weit przymiotnik, przysłówek szeroki, obszerny, rozległy, luźny, daleki, odległy, oddalony, szeroko, obszernie, rozlegle, luźno, daleko, odlegle, w oddali; weit geöffnet szeroko otwarty; ein weiter Weg daleka droga; in weiter Zukunft w dalekiej przyszłości; ist es noch weit? czy jeszcze daleko?; weit und breit jak okiem sięgnąć, wszędzie, powszechnie, obszernie, szczegółowo
weitgehend przymiotnik, przysłówek daleko idący, daleko sięgający, znaczny, w znacznym stopniu
weitreichend przymiotnik dalekosiężny, daleko sięgający, daleko idący
vorpreschen czasownik prescht vor, preschte vor, ist vorgeprescht gnać do przodu, pędzić do przodu; zu weit vorpreschen posuwać się za daleko
weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
langhin przysłówek w dal, daleko
meilenweit przymiotnik, przysłówek kilometrowy, na przestrzeni wielu mil, bardzo daleko
fern przymiotnik, przysłówek daleki, odległy, daleko; von fern z dala, z daleka; von nah und fern zewsząd
fern halten czasownik hält fern, hielt fern, hat fern gehalten trzymać z daleka; sich fern halten trzymać się daleko, z daleka
denken czasownik denkt, dachte, hat gedacht myśleć, mniemać, sądzić; an etwas (AKK) denken myśleć o czymś; sich (DAT) etwas denken wyobrażać sobie coś; denken Sie nur! proszę sobie wyobrazić!; so lange ich denken kann jak daleko sięgam pamięcią; an wen/woran denkst du gerade? o kim/o czym właśnie myślisz?; etwas über jemanden/etwas denken myśleć coś o kimś/czymś, mniemać coś o kimś/czymś
umfassend przymiotnik, przysłówek obszerny, szeroki, rozległy, znaczny, daleko idący, obszernie, szeroko, rozlegle, znacznie; umfassendes Wissen rozległa wiedza; forma Partizip I czasownika umfassen
solange spójnik dopóki, póki, tak długo, dotąd aż; solange ich denken kann jak daleko sięga moja pamięć
weltenfern przymiotnik, przysłówek bardzo daleki, bardzo odległy, bardzo daleko, bardzo odlegle
von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von dem aus z którego; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus jeśli o mnie chodzi, z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie; Foto von vor fünfzig Jahren fotografia sprzed pięćdziesięciu lat
ausgreifend przymiotnik daleko sięgający; weit ausgreifende Schritte duże kroki, długie kroki
ungleich przymiotnik, przysłówek nierówny, niedobrany, nierówno, pot. o wiele, daleko

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
daleko, za daleko, Wanze, Creme, nachts, austeilen, zeitlich, zornig, Gespenst, informieren, mörderisch, engagieren, gebraut, Umzug, bisschen, schief, Lasche, betrat, Art, chronisch, Parkscheibe, Mief, posmarować, warkocz, Baute, durchqueren

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 21-04-2024 23:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków