Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-09 23:43

Haseł: 69285
R E K L A M A


R E K L A M A

1. hervortreten czasownik tritt hervor, trat hervor, ist hervorgetreten wychodzić, występować (do przodu), zaznaczać się, dawać się poznać als jako
2. kopfüber przysłówek głową do przodu, na głowę, na główkę
3. vorankommen czasownik kommt voran, kam voran, ist vorangekommen posuwać się do przodu, robić postępy
4. vorantreiben czasownik treibt voran, trieb voran, hat vorangetrieben posuwać do przodu, posuwać naprzód, przyspieszać
5. vorarbeiten czasownik arbeitet vor, arbeitete vor, hat vorgearbeitet wykonywać pracę wstępną, przygotowywać grunt, odpracowywać z góry; sich vorarbeiten przebijać się do przodu
6. voraus przysłówek naprzód, do przodu; im Voraus danken dziękować z góry; im Voraus zahlen płacić z góry; volle Fahrt voraus cała naprzód
7. vorbeugen czasownik beugt vor, beugte vor, hat vorgebeugt zapobiegać; sich vorbeugen wychylać się do przodu
8. Vorlauf der (PL die Vorläufe) infor. procedura początkowa, chem. przedgon, sport bieg eliminacyjny, tech. przewijanie do przodu, ekon. początkowy etap transportu przesyłki
9. vorn przyimek = pot. vor den; przysłówek z przodu, na przedzie, na czele; nach vorn do przodu, naprzód; von vorn z przodu, od frontu, od początku; vorn liegen prowadzić
10. vorne przysłówek z przodu, na przodzie; von vorne od początku; nach vorne do przodu, naprzód
11. vornüber przysłówek naprzód, do przodu
12. vorpreschen czasownik prescht vor, preschte vor, ist vorgeprescht gnać do przodu, pędzić do przodu; zu weit vorpreschen posuwać się za daleko
13. vorrücken czasownik rückt vor, rückte vor, hat vorgerückt wysuwać do przodu, posuwać, zastawiać einen Schrank szafą; (ist vorgerückt) posuwać się naprzód, postępować, mijać, uciekać (o czasie)
14. vorsetzen czasownik setzt vor, setzte vor, hat vorgesetzt stawiać przed czymś, nasadzać, przesadzać do przodu, wysuwać naprzód, pisać przed czymś, dopisywać przed czymś, powierzać kierownictwo, stawiać na czele; eine Speize vorsetzen podawać potrawę, serwować potrawę
15. vorspringen czasownik springt vor, sprang vor, ist vorgesprungen wyskakiwać do przodu, wyskakiwać naprzód, wystawać, sterczeć; hinter dem Baum vorspringen wyskakiwać zza drzewa
16. weiterkommen czasownik kommt weiter, kam weiter, ist weitergekommen posuwać się do przodu, robić postępy
17. vorfahren czasownik fährt vor, fuhr vor, ist vorgefahren podjeżdżać, zajeżdżać vor dem Haus przed dom, jechać przodem; den Wagen vorfahren lassen ustępować pierwszeństwa przejazdu pojazdowi; etwas vorfahren podjeżdżać trochę do przodu
18. aufrücken czasownik rückt auf, rückte auf, ist aufgerückt posuwać się do przodu, awansować; bitte aufrücken! proszę posunąć się do przodu!; zur Weltspitze aufrücken awansować do światowej czołówki
19. vorgreifen czasownik greift vor, griff vor, hat vorgegriffen sięgać do przodu, przewidywać, antycypować, wyprzedzać; jemandem vorgraifen uprzedzać kogoś; dem Ergebnis vorgreifen przewidywać wynik; einem Beschluss/einer Entscheidung vorgreifen wyprzedzać decyzję/uprzedzać rozstrzygnięcie
20. Vorderansicht die (nur Singular) widok z przodu, rzut pionowy główny
21. Sperrsitz der (PL die Sperrsitze) miejsce parterowe z przodu (w kinie z tyłu)
22. Frontschaden der (PL die Frontschäden) wypadkowe uszkodzenia przodu samochodu
23. vorweg przysłówek naprzód, z góry, na przodzie, z przodu, przede wszystkim, zwłaszcza; etwas vorweg beurteilen ocenić coś z góry

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Rzeczowniki odprzymiotnikowe z końcówką -heit są rodzaju żeńskiego, np.: die Freiheit, die Schönheit, die Vergangenheit. Zazwyczaj są to rzeczowniki abstrakcyjne.
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A