SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
lieb przymiotnik drogi, kochany, miły, szanowany, miło, mile; lieber Vater! kochany ojcze!; du lieber Gott! Boże drogi!, na miły Bóg!; jemanden lieb gewinnen polubić kogoś; jemanden lieb haben bardzo kogoś lubić
teuer przymiotnik, przysłówek (teurer, am teuersten) drogi, drogo; nicht teuer niedrogi
aufwändig przymiotnik drogi, kosztowny
aufwendig przymiotnik drogi, kosztowny
Beste der/die (PL die Besten) najlepszy, drogi, ukochany / najlepsza, droga, ukochana; das (nur Singular) najlepsze, korzyść, dobro; alles Beste zum Geburtstag wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Wegstück das (PL die Wegstücke) kawałek drogi, odcinek drogi
Bahn die (PL die Bahnen) kolej, bieżnia, droga, tor, trajektoria, orbita; mit der Bahn reisen podróżować pociągiem/koleją; ich nehme die nächste Bahn pojadę następnym pociągiem; jemanden von der Bahn abholen odbierać kogoś z dworca; die Bahn hat die Fahrpreise erhöht kolej podwyższyła ceny przejazdów; bei der Bahn arbeiten pracować na kolei; sich eine Bahn durch das Dickicht schaffen torować sobie drogę przez gęstwinę; aus der Bahn! z drogi!; Bahn frei! droga wolna!; die Bahn des Satelliten berechnen obliczać orbitę satelity; ihr Leben verläuft in geregelten Bahnen jej życie upływa uporządkowanym rytmem
weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
Straßenrand der (PL die Straßenränder) krawędź ulicy, krawędź drogi
Straßensperre die (PL die Straßensperren) blokada drogi, barykada
Straßensperrung die (PL die Straßensperrungen) zamknięcie ulicy, zamknięcie drogi
Überhöhung die (PL die Überhöhungen) zawyżenie, wzniesienie poprzeczne (na łuku drogi)
Wegstreckenzähler der (PL die Wegstreckenzähler) mot. drogomierz, licznik długości drogi
abbiegen czasownik biegt ab, bog ab, ist abgebogen skręcać; nach links/rechts abbiegen skręcać w lewo/prawo; von der Straße abbiegen zbaczać z drogi; (hat abgebogen) odginać
Wegrand der (PL die Wegränder) skraj drogi
Wegstrecke die (PL die Wegstrecken) odcinek drogi, odległość (do pokonania)
Wegstunde die (PL die Wegstunden) godzina drogi
Teilsperrung die (PL die Teilsperrungen) mot. częściowe zamknięcie (drogi)
abwegs przysłówek na uboczu, z dala od drogi
Totalsperrung die (PL die Totalsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
Lymphbahnen PL anat. drogi limfatyczne, przewody limfatyczne
streckenbezogen przymiotnik związany z przebytą trasą, oparty na przebytym odcinku drogi
Rutsch der (PL die Rutsche) obsunięcie się; guten Rutsch! szerokiej drogi!; guten Rutsch ins neue Jahr! Szczęśliwego Nowego Roku!
Vollsperrung die (PL die Vollsperrungen) mot. całkowite zamknięcie (drogi)
abschweifen czasownik schweift ab, schweifte ab, ist abgeschweift zbaczać; vom Wege abschweifen zbaczać z drogi; vom Thema abschweifen odbiegać od tematu
Abschweifung die (PL die Abschweifungen) zboczenie z drogi, dygresja
Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
sauteuer przymiotnik, przysłówek pot. pej. potwornie drogi, potwornie drogo
Atemwege PL drogi oddechowe
abseits przysłówek, przyimek + GEN na uboczu, z boku; abseits des Weges nieopodal drogi

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
nawet, studieren, Gegner, Woiwode, kierowca ciężarówki, kennzeichnen, falschen, zależeć, beantworten, Rasen, wojewoda, geschminkt, gospodarka, behilflich, działanie, świadczenie, przeciekać, chatten, enthielt, Rede, implant, Gemecker, hilflos, narrativ, lehrreich, Anschaffung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków