SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

einlegen czasownik legt ein, legte ein, hat eingelegt wkładać, włączać, układać, inkrustować, gastr. konserwować, marynować, pot. piklować; die Haare einlegen układać włosy; Protest einlegen wnosić protest; einen Gang einlegen wrzucać bieg; eingelegte Gurken ogórki konserwowe
Wechselprotest der (PL die Wechselproteste) prawn. protest weksla; Wechselprotest einlegen składać protest weksla
Revision die (PL die Revisionen) kontrola, rewizja (wyroku); Revision einlegen wnosić rewizję
Berufung die (PL die Berufungen) powołanie, powołanie się, nominacja, prawn. odwołanie, apelacja, rewizja; er ist Lehrer aus Berufung on jest nauczycielem z powołania; unter Berufung auf jemanden/etwas powołując się na kogoś/coś; gegen ein Urteil Berufung einlegen składać odwołanie od wyroku, odwoływać się od wyroku
Fürsprache die (PL die Fürsprachen) wstawienie się, wstawiennictwo; Fürsprache für jemanden einlegen wstawiać się za kimś; erbitten wir die Fürsprache der Jungfrau Maria przyzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny
Protest der (PL die Proteste) protest; Protest einlegen wystosować/złożyć protest; etwas aus Protest gegen jemanden/etwas tun czynić coś na znak protestu przeciwko komuś/czemuś; einen Wechsel zu Protest geben oprotestować weksel
Pause die (PL die Pausen) przerwa, także muz. pauza; eine Pause machen/einlegen robić przerwę, wychodzić na pauzę
Beschwerde die (PL die Beschwerden) zażalenie, skarga, dolegliwość, uciążliwość; Grund zur Beschwerde haben mieć powód do skargi; Beschwerde einlegen/einreichen prawn. wnosić zażalenie; mit etwas Beschwerden haben med. mieć dolegliwości czegoś
Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
głos wyborczy, gelingen, abstimmen, najchętniej, gelassen, entführen, Markt, ukrywać, verwalten, w ramach, innerhalb, polityka obronna, entführt, kazirodztwo, Teil, Trottel, Sonnenblume, Mais, erbrochen, entlang, albern, Zarge, zwangsläufig, samtig, Weizen, ausbleiben

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków