Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-29 15:08

Haseł: 66880
R E K L A M A


R E K L A M A

1. findet czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika finden
2. einfinden czasownik findet ein, fand ein, hat eingefunden; sich einfinden stawiać się, zjawiać się, przybywać
3. finden czasownik findet, fand, hat gefunden znajdować, natrafiać, natykać się, odszukiwać, zastawać, uważać, uznawać, sądzić; sich finden znajdować się, odnajdywać się, dostosowywać się, przystosowywać się, okazywać się; wie finden Sie das? co Pani/Pan na to?, co Pani/Pan o tym sądzi?
4. zusammenfinden czasownik findet zusammen, fand zusammen, hat zusammengefunden; sich zusammenfinden spotykać się, łączyć się
5. auffinden czasownik findet auf, findete auf, hat aufgefindet znajdować; wieder auffinden odnajdywać
6. vorfinden czasownik findet vor, fand vor, hat vorgefunden zastawać, znajdować
7. wiederfinden czasownik findet wieder, fand wieder, hat wiedergefunden odnajdywać; sich wiederfinden odnajdywać się
8. Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
9. stattfinden czasownik findet statt, fand statt, hat stattgefunden odbywać się, mieć miejsce
10. abfinden czasownik findet ab, fand ab, hat abgefunden wypłacać; sich mit jemandem/etwas abfinden godzić się z kimś/czymś
11. bereitfinden czasownik findet bereit, fand bereit, hat bereitgefunden czuć się gotowym etwas zu tun coś zrobić
12. zurechtfinden czasownik findet zurecht, fand zurecht, hat zurechtgefunden; sich zurechtfinden zorientować się, rozeznać się, połapać się, trafić, znaleźć drogę
13. herausfinden czasownik findet heraus, fand heraus, hat herausgefunden znajdować, wynajdować
14. zurückfinden czasownik findet zurück, fand zurück, hat zurückgefunden powracać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A