SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
wo przysłówek gdzie; wo war das? gdzie to było?
worin przysłówek w czym, na czym, gdzie; worin liegt das Problem w czym tkwi problem
hinsollen czasownik sollt hin, sollte hin, hat hingesollt pot. mieć gdzie iść/jechać, mieć gdzie się udać
Span der (PL die Späne) wiór, drzazga; wo gehobelt wird, da fallen Späne gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą
anderenorts przysłówek gdzie indziej, w innym miejscu
herausragen czasownik ragt heraus, ragte heraus, hat herausgeragt wystawać, wyróżniać się; dort, wo die Brücke gewesen war, ragten nur noch die Pfeiler heraus tam, gdzie kiedyś był most, wystawały jeszcze tylko filary; seine Leistung ragte weit über den Durchschnitt heraus jego wydolność znacznie przewyższała przeciętną
anders przymiotnik, przysłówek inny, inaczej; anders aussehen wyglądać inaczej; anders ausgedrückt innymi słowy; irgendwo anders gdzie indziej; ich sehe das ganz anders widzę to całkiem inaczej, jestem zupełnie odmiennego zdania; ich kann nicht anders nie mogę się powstrzymać
anderswo przysłówek pot. gdzie indziej
anderswohin przysłówek pot. gdzie indziej
anderwärtig przymiotnik, przysłówek inny, skądinąd, gdzie indziej
anderwärts przysłówek gdzie indziej; von anderwärts skądinąd
anderweitig przymiotnik, przysłówek inny, dalszy, gdzie indziej, w inny sposób
woanders przysłówek gdzie indziej
Stelle die (PL die Stellen) miejsce, posada, etat, ustęp, fragment tekstu; an erster Stelle na pierwszym miejscu; an dieser Stelle w tym miejscu; auf der Stelle z miejsca, natychmiast; an Ort und Stelle na miejscu, tam gdzie coś jest; an deiner/seiner Stelle na twoim/jego miejscu
streiten czasownik streitet, stritt, hat gestritten walczyć, toczyć bój; sich streiten kłócić się, spierać się, sprzeczać się; wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta; für etwas streiten walczyć o coś; sich um etwas/über etwas streiten kłócić się o coś, spierać się o coś
Zehn die (PL die Zehnen) dziesiątka, liczba/numer dziesięć; wo hält die Zehn? gdzie zatrzymuje się dziesiątka?
Pustekuchen wykrzyknik ja Pustekuchen! pot. gdzie tam!, jeszcze co!, skądże!, figa z makiem!
denn spójnik, partykuła bo, bowiem, albowiem, ponieważ; mehr denn je więcej niż kiedykolwiek; przysłówek wo denn? gdzie?; was ist denn los? co się stało? warum denn nicht? dlaczego nie?; ich wollte gehen, denn es wurde schon spät chciałem iść, ponieważ zrobiło się już późno
wohnen czasownik wohnt, wohnte, hat gewohnt mieszkać; ich wohne in Warschau mieszkam w Warszawie; wo wohnst du? gdzie mieszkasz?
abbleiben czasownik bleibt ab, blieb ab, ist abgeblieben pot. płn-niem. podziewać się; keiner weiß, wo sie abbleibt nikt nie wie, gdzie ona się podziewa
hinaus przysłówek z, na zewnątrz; sie ist hinaus wyszła; wo geht es hinaus? gdzie jest wyjście?; über einen Termin/eine Frist hinaus po terminie; über diesen Betrag hinaus powyżej tej sumy; über die 40 hinaus sein być po czterdziestce; über die Abfahrt der Autobahn hinaus sein przegapić zjazd z autostrady
Pfeffer der (nur Singular) pieprz; schwarzer/weißer/bunter Pfeffer pieprz czarny/biały/kolorowy; gemahlener Pfeffer pieprz mielony; bleib, wo der Pfeffer wächst! pot. uciekaj gdzie pieprz rośnie!
stecken czasownik steckt, stak/steckte, hat gesteckt wtykać, wkładać, tkwić, być; etwas in eine Schublade stecken chować coś do szuflady; die Hände in die Tasche stecken wkładać ręce do kieszeni; wo steckst du denn? gdzie jesteś?; stecken bleiben ugrzęznąć, utknąć, zaryć (samochodem); stecken bleiben/steckenbleiben przen. uwięznąć; ihr sind die Worte im Hals stecken geblieben / steckengeblieben słowa uwięzły jej w gardle;

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Architektur, tylda, dorther, dorthin, passend, mitreißen, schnattern, Internet-Adresse, mitreisen, Piste, proszek do prania, stok, potrzebować, słoik, prawny, wirus, zwrócić, kiedy, zierlich, vertippen, vor allem, cebulę, średnia, ungefärbt, Übersendung, aktiv

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-06-2024 00:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków