SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

grenzen czasownik grenzt, grenzte, hat gegrenzt graniczyć an AKK z, zakrawać an AKK na
Wunder das (PL die Wunder) także rel. cud; an ein Wunder grenzen graniczyć z cudem; Wunder der Natur cud natury; Wunder vollbringen czynić cuda; sein blaues Wunder erleben pot. przeżyć niemiłe zaskoczenie
Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit; die Grenze überschreiten/passieren przekroczyć granicę; alle Grenzen überschreiten przen. przekraczać wszelkie granice
Zumutbarkeit die (nur Singular) możność żądania czegoś, możność wymagania czegoś; die Grenzen der Zumutbarkeit granice możności wymagania czegoś
halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; von jemandem/etwas nichts halten mieć o kimś/czymś złe zdanie; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić; etwas für etwas halten uważać coś za coś, brać coś za coś; Augenzeuge hielt Brückeneinsturz für Erdbeben naoczny świadek wziął zawalenie się mostu za trzęsienie ziemi; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę; sich in Grenzen/über Wasser halten utrzymywać się w granicach/na powierzchni; nichts davon halten etwas zu tun nie lubić czegoś robić
abstecken czasownik steckt ab, steckte ab, hat abgesteckt wytyczać Grenzen granice, wyznaczać ein Ziel cel, opinać szpilkami

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Sehstärke, Hauptbestandteil, gotowe, unterjubeln, nachtsüber, czat, malutki, mniejszość narodowa, Beschwerung, Motivation, thriller, verträumt, Fußballverein, zamyślony, Jupiter, Wiedersehen, japsen, jammern, Schuppen, przeszły, chadecki, informell, Kfz-Mechaniker, Backentasche, strampeln, Strampelanzug

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków