Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-11 01:47

Haseł: 67655
R E K L A M A


R E K L A M A

1. handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
2. händeln czasownik händelt, händelte, hat gehändelt obchodzić się, posługiwać się etwas (AKK) czymś
3. Befugnis die (PL die Befugnisse) uprawnienie, upoważnienie, pełnomocnictwo; keine Befugnis zu etwas haben nie mieć uprawnienia do czegoś; außerhalb seiner Befugnisse handeln działać przekraczając swoje uprawnienia
4. überhasten czasownik überhastet, überhastete, hat überhastet robić coś za szybko; überhastet handeln działać pochopnie
5. Affekt der (PL die Affekte) afekt, wzruszenie; im Affekt handeln prawn. działać w afekcie; etwas im Affekt tun uczynić coś w afekcie
6. Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
7. selbstlos przymiotnik, przysłówek bezinteresowny, ofiarny, altruistyczny, bezinteresownie, ofiarnie, altruistycznie; selbstlose Hilfe bezinteresowna pomoc, ofiarna pomoc; selbstlos handeln działać bezinteresownie
8. edel przymiotnik, przysłówek szlachetny, wyselekcjonowany, wysokogatunkowy, szlachetnie, pięknie; edel handeln szlachetnie działać; eine edle Haltung szlachetna postawa; ein edles Pferd koń szlachetnej rasy; ein edler Stein kamień szlachetny; eine edel geformte Vase pięknie uformowana waza; edle Weine wysokogatunkowe wina
9. erhaben przymiotnik, przysłówek wypukły, wzniosły, dostojny, wypukle, wzniośle, dostojnie; ihrem Handeln schwebt ein erhabenes Ziel jej działaniom przyświeca szczytny cel
10. unrecht przymiotnik, przysłówek niesprawiedliwy, niesłuszny, niewłaściwy, nieodpowiedni, fałszywy, błędny, zdrożny, zły, niesprawiedliwie, niesłusznie, fałszywie, błędnie; unrecht handeln postępować niesłusznie; er kommt auf unrechte Gedanken nachodzą go zdrożne myśli
11. verräterisch przymiotnik, przysłówek zdradliwy, zdradzający, zdradziecki; verräterisch handeln postępować zdradziecko
12. Beweggrund der (PL die Beweggründe) prawn. motyw, pobudka, podnieta; aus niedrigen Beweggründen handeln działać z niskich pobudek
13. unehrenhaft przymiotnik, przysłówek niegodny, niehonorowy, niegodnie, niehonorowo; unehrenhaft handeln postępować niegodnie, postępować niehonorowo

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A