•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
2. hochschrecken czasownik schreckt hoch, schreckte hoch, hat hochgeschreckt przestraszyć, płoszyć, wyrywać aus dem Schlaf ze snu; (schrickt hoch, schreckte/schrak hoch, ist hochgeschreckt) przestraszyć się, zrywać się; sie schrak aus dem Schlaf hoch zerwała się ze snu
3. Hoch das (PL die Hochs) toast, geo. wyż baryczny; auf jemanden ein Hoch ausbringen wznosić toast za czyjąś pomyślność
4. hochleben czasownik lebt hoch, lebte hoch, hat hochgelebt; jemanden hochleben lassen wiwatować na czyjąś cześć; er/sie lebe hoch! niech żyje!
5. hochkochen czasownik kocht hoch, kochte hoch, ist hochgekocht przen. podgrzewać się, narastać; Emotionen kochen hoch emocje narastają
6. hochschlagen czasownik schlägt hoch, schlug hoch, hat hochgeschlagen stawiać den Mantelkragen kołnierz płaszcza; (ist hochgeschlagen) buchać; die Flammen schlugen hoch płomienie strzelały wysoko
7. hocharbeiten czasownik arbeitet hoch, arbeitete hoch, hat hochgearbeitet; sich hocharbeiten wypracować sobie, uzyskać awans pracą
8. hochdrehen czasownik dreht hoch, drehte hoch, hat hochgedreht podnosić kręcąc korbą, mot. zwiększać prędkość obrotową, zwiększać obroty den Motor silnika
9. hochfahren czasownik fährt hoch, fuhr hoch, hat hochgefahren zawozić na górę; (ist hochgefahren) zrywać się, uruchamiać się (o komputerze, systemie operacyjnym); Windows(R) 7 soll in 15 Sekunden hochgefahren sein Windows(R) 7 ma uruchamiać się w 15 sekund
10. hochhalten czasownik hält hoch, hielt hoch, hat hochgehalten unosić, wznosić, otaczać szacunkiem
11. hochheben czasownik hebt hoch, hob hoch, hat hochgehoben podnosić
12. hochklappen czasownik klappt hoch, klappte hoch, hat hochgeklappt podnosić, stawiać den Kragen kołnierz
13. hochkrempeln czasownik krempelt hoch, krempelte hoch, hat hochgekrempelt podkasywać die Ärmel rękawy
14. hochladen czasownik lädt hoch, lud hoch, hat hochgeladen infor. wczytywać, przesyłać, uploadować
15. hochlaufen czasownik läuft hoch, lief hoch, ist hochgelaufen iść pod górę, tech. uruchamiać się
16. hochnehmen czasownik nimmt hoch, nahm hoch, hat hochgenommen podnosić, kpić sobie, wykrywać
17. hochrechnen czasownik rechnet hoch, rechnete hoch, hat hochgerechnet szacować
18. hochstapeln czasownik stapelt hoch, stapelte hoch, hat hochgestapelt układać w stos, udawać, stwarzać pozory
19. hochwerfen czasownik wirft hoch, warf hoch, hat hochgeworfen rzucać do góry, podrzucać
20. hochwürgen czasownik würgt hoch, würgte hoch, hat hochgewürgt zwracać (wymiotować)
21. hochziehen czasownik zieht hoch, zog hoch, hat hochgezogen podciągać, unosić; (ist hochgezogen) nadciągać; die Brauen hochziehen unosić brwi
22. Stock der (PL die Stöcke) kij, laska, kijek, pniak, patyk; der (PL die Stock) piętro; am Stock gehen chodzić o lasce; im dritten Stock wohnen mieszkać na trzecim piętrze; das Haus hat vier Stock / ist vier Stock hoch dom ma cztery piętra; er wohnt einen Stock tiefer on mieszka piętro niżej; im Stock unter ihr na piętrze pod nimi
23. bezahlt przymiotnik zapłacony, spłacony; bezahlte Rechnung opłacony rachunek; bezahlter Urlaub płatny urlop; hoch bezahlt wysoko opłacany; gut bezahlter Job dobrze płatna praca; sich für jemanden bezahlt machen opłacać się komuś, zwracać się komuś
24. hergehen czasownik geht her, ging her, ist hergegangen iść, kroczyć hinter jemandem za kimś; über jemanden hergehen rzucać się na kogoś, oczerniać kogoś; es ging hoch her było hucznie, było głośno
25. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
26. industrialisieren czasownik industrialisiert, industrialisierte, hat industrialisiert uprzemysławiać; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony
27. pokern czasownik pokert, pokerte, hat gepokert grać w pokera; hoch pokern grać o wysoką stawkę
28. einschätzen czasownik schätzt ein, schätzte ein, hat eingeschätzt oceniać, oszacowywać, postrzegać; jemanden hoch einschätzen cenić kogoś
29. budgetieren czasownik budgetiert, budgetierte, hat budgetiert budżetować, sporządzać budżet; hoch budgetiert wysokobudżetowy
30. Jussiv der (PL die Jussive) jęz. czasownik w trybie przypuszczającym użyty rozkazująco; er lebe hoch! niech żyje nam!

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu