•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
2. hochschrecken czasownik schreckt hoch, schreckte hoch, hat hochgeschreckt przestraszyć, płoszyć, wyrywać aus dem Schlaf ze snu; (schrickt hoch, schreckte/schrak hoch, ist hochgeschreckt) przestraszyć się, zrywać się; sie schrak aus dem Schlaf hoch zerwała się ze snu
3. Hoch das (PL die Hochs) toast, geo. wyż baryczny; auf jemanden ein Hoch ausbringen wznosić toast za czyjąś pomyślność
4. hochkochen czasownik kocht hoch, kochte hoch, ist hochgekocht przen. podgrzewać się, narastać; Emotionen kochen hoch emocje narastają
5. hochschlagen czasownik schlägt hoch, schlug hoch, hat hochgeschlagen stawiać den Mantelkragen kołnierz płaszcza; (ist hochgeschlagen) buchać; die Flammen schlugen hoch płomienie strzelały wysoko
6. hocharbeiten czasownik arbeitet hoch, arbeitete hoch, hat hochgearbeitet; sich hocharbeiten wypracować sobie, uzyskać awans pracą
7. hochdrehen czasownik dreht hoch, drehte hoch, hat hochgedreht podnosić kręcąc korbą, mot. zwiększać prędkość obrotową, zwiększać obroty den Motor silnika
8. hochfahren czasownik fährt hoch, fuhr hoch, hat hochgefahren zawozić na górę; (ist hochgefahren) zrywać się, uruchamiać się (o komputerze, systemie operacyjnym); Windows(R) 7 soll in 15 Sekunden hochgefahren sein Windows(R) 7 ma uruchamiać się w 15 sekund
9. hochhalten czasownik hält hoch, hielt hoch, hat hochgehalten unosić, wznosić, otaczać szacunkiem
10. hochheben czasownik hebt hoch, hob hoch, hat hochgehoben podnosić
11. hochklappen czasownik klappt hoch, klappte hoch, hat hochgeklappt podnosić, stawiać den Kragen kołnierz
12. hochkrempeln czasownik krempelt hoch, krempelte hoch, hat hochgekrempelt podkasywać die Ärmel rękawy
13. hochladen czasownik lädt hoch, lud hoch, hat hochgeladen infor. wczytywać, przesyłać, uploadować
14. hochlaufen czasownik läuft hoch, lief hoch, ist hochgelaufen iść pod górę, tech. uruchamiać się
15. hochnehmen czasownik nimmt hoch, nahm hoch, hat hochgenommen podnosić, kpić sobie, wykrywać
16. hochrechnen czasownik rechnet hoch, rechnete hoch, hat hochgerechnet szacować
17. hochstapeln czasownik stapelt hoch, stapelte hoch, hat hochgestapelt układać w stos, udawać, stwarzać pozory
18. hochwerfen czasownik wirft hoch, warf hoch, hat hochgeworfen rzucać do góry, podrzucać
19. hochwürgen czasownik würgt hoch, würgte hoch, hat hochgewürgt zwracać (wymiotować)
20. hochziehen czasownik zieht hoch, zog hoch, hat hochgezogen podciągać, unosić; (ist hochgezogen) nadciągać; die Brauen hochziehen unosić brwi
21. Stock der (PL die Stöcke) kij, laska, kijek, pniak, patyk; der (PL die Stock) piętro; am Stock gehen chodzić o lasce; im dritten Stock wohnen mieszkać na trzecim piętrze; das Haus hat vier Stock / ist vier Stock hoch dom ma cztery piętra; er wohnt einen Stock tiefer on mieszka piętro niżej; im Stock unter ihr na piętrze pod nimi
22. bezahlt przymiotnik zapłacony, spłacony; bezahlte Rechnung opłacony rachunek; bezahlter Urlaub płatny urlop; hoch bezahlt wysoko opłacany; gut bezahlter Job dobrze płatna praca; sich für jemanden bezahlt machen opłacać się komuś, zwracać się komuś
23. hergehen czasownik geht her, ging her, ist hergegangen iść, kroczyć hinter jemandem za kimś; über jemanden hergehen rzucać się na kogoś, oczerniać kogoś; es ging hoch her było hucznie, było głośno
24. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
25. industrialisieren czasownik industrialisiert, industrialisierte, hat industrialisiert uprzemysławiać; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony
26. pokern czasownik pokert, pokerte, hat gepokert grać w pokera; hoch pokern grać o wysoką stawkę
27. einschätzen czasownik schätzt ein, schätzte ein, hat eingeschätzt oceniać, oszacowywać, postrzegać; jemanden hoch einschätzen cenić kogoś
28. budgetieren czasownik budgetiert, budgetierte, hat budgetiert budżetować, sporządzać budżet; hoch budgetiert wysokobudżetowy
29. Jussiv der (PL die Jussive) jęz. czasownik w trybie przypuszczającym użyty rozkazująco; er lebe hoch! niech żyje nam!
30. Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.