SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
kehrtmachen czasownik macht kehrt, machte kehrt, hat kehrtgemacht pot. odwracać się, mil. robić w tył zwrot, przen. wycofywać się; jetzt ist es zu spät, kehrtzumachen teraz nie można się już wycofać
zurückkehren czasownik kehrt zurück, kehrte zurück, ist zurückgekehrt powracać, wracać, wracać się; mit leeren Händen zurückkehren wracać z pustymi rękami
heimkehren czasownik kehrt heim, kehrte heim, ist heimgekehrt wracać (do domu)
kehren czasownik kehrt, kehrte, hat gekehrt zwracać, kierować, zawracać, zamiatać
zusammenkehren czasownik kehrt zusammen, kehrte zusammen, hat zusammengekehrt reg. zmiatać w jedno miejsce
abkehren czasownik kehrt ab, kehrte ab, hat abgekehrt odwracać (wzrok); sich von etwas abkehren odwracać się od czegoś
herauskehren czasownik kehrt heraus, hehrte heraus, hat herausgekehrt afiszować się, podkreślać swoją pozycję
wiederkehren czasownik kehrt wieder, kehrte wieder, ist wiedergekehrt wracać, powracać, powtarzać się
vorkehren czasownik kehrt vor, kehrte vor, hat vorgekehrt okazywać, podkreślać, austr. szwajc. przedsiębrać, stosować
einkehren czasownik kehrt ein, kehrte ein, hat eingekehrt zajeżdżać, wstępować bei jemandem do kogoś; in einem Hotel einkehren zatrzymywać się w hotelu
umkehren czasownik kehrt um, kehrte um, ist umgekehrt zawracać, mil. wycofywać się; (hat umgekehrt) odwracać, obracać na drugą stronę
auskehren czasownik kehrt aus, kehrte aus, hat ausgekehrt wymiatać, zamiatać; die Küche auskehren zamiatać kuchnię

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
eingereicht, emocje, nieder, Pointe, jakiś, blaumachen, jedes, sonnig, zakreślacz, zagadnienia, Keim, brennt, verschenkt, wciągać, Jenseits, malt, odpływ, słód, Zellulose, schickt, jęczmień, żyto, schema, owies, stellt, Mais

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków